Terug naar artikelen

De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjjah

Bismi AllaahiAr-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Zoals bekend staat, zijn de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah van veel gunstenen deugden.
Dus laat deze allerbeste dagen niet voorbijgaan zonder er zoveel mogelijk goede daden te verrichten.

AbdoerRahman Ibn Abie El-Hasan Ibn El-Djawzie (overleden 597 H) zei:

“Weet, moge Allaah jullie genadig zijn, dat deze tien (dagen) niet zoals de andere dagen zijn. Dit omdat deze tien deugden bevatten:

• De eerste: dat Allaah de Almachtige zwoer er bij; Hij zei:
{"En tien nachten....}".

Soerat El-Fadjr 2 (Qor-aan 89:2);

• De tweede: dat Hij ze de ‘bekende dagen’ noemde. Allaah de Almachtige zei:
{En zodat zij de naam van Allaah op de bekende dagen zullen uitspreken}.

Soerat El-Hajj 28 (Qor-aan22:28).

Ibn Abbaas zei: Dit zijnde tien dagen (van Dhoel-Hidjjah);

• De derde: Dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam getuigde dat het de beste dagen van de Doenyaa (het nabije leven) zijn;

• De vierde: Het aansporen van de Boodschapper van Allaah, salla Allaahoe aleihi wasallam, om er goede daden in te verrichten;

• De vijfde: Hij, de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam, gebood daarin veel verheerlijking, lofprijzing van Allaah en het uitspreken van Laa Ilaaha Illa Allaah;

• Zesde: Dat het de Dag van Tarwiyah bevat (de dag waarop de pelgrims naar Minan gaan);

• De zevende: Dat het de Dag van ‘Arafah bevat; de dag waarop de pelgrims op heuvel van Arafah gaan staan (een van de fundamenten van de Hadjj) en de dag waarvan het vasten de zonden van twee jaar wist: het jaar ervoor en het jaar erna;

• De achtste: dat er een avond van de samenvoeging is (van Maghrib -en Ishaa gebed). Het is de nacht van Moezdalifah;

• De negende: Dat in deze dagen de Hadjj zich bevindt. Een van de vijf zuilen van de Islaam;

• De tiende: het plaatsvinden hierin van het uitgeven van een offer. Het is de Millat (de godsdienst) van Ibraahiem en de Sharie’ah van Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam”. Einde citaat.


Bron:
At-Tabsirah van Ibn El-Djawzie 2/127

 

Toevoeging Team Assidq:

Wie van plan is om te offeren, moet het volgende in acht nemen:
Als iemand van plan is om een offer te slachten, en de maand van Dhoel-Hidjjah is begonnen door het waarnemen van de nieuwe maan, dan is het verboden voor hem iets van zijn haar, huid of nagels te knippen.
Dit vanwege de door Oemm Salama radhiya Allaahoe anhaa verhaalde Hadieth, waarin de Boodschapper van Allaah salla Allahoe aleihi wasallam heeft gezegd:


"إذارَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ." أخرجه مسلم.

 

“Als jullie de maan van Dhoel-Hidjjah waarnemen, en iemand van jullie de intentie heeft om een offer te slachten, dan mag hij niets van zijn haar of nagels knippen.”
Overgeleverd door Moslim”.

Dit geldt alleen voor degene die van plan is om een offer te slachten en niet voor zijn overige gezinsleden. Tevens geldt het verbod voor alle tien dagen totdat men zijn offer heeft geslacht.
Deze onthoudt zich van haar en nagels knippen zodra het bekend is dat de volgende dag de maand Dhoel-Hidjjah begint.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren