Fiqh

Artikelen

Vragen & Antwoorden

Regelgeving katten en honden kopen/verkopen

Mag je een kat of een hond verkopen?

Regelgeving omtrent de rente van een spaarrekening

Wat kan ik doen met het geld dat ik van de bank ontvang (rente) op mijn spaarrekening?

Haarvlechten los bij de grote wassing?

Moeten de haarvlechten los bij de Wodhoo of alleen bij de grote wassing?

Maakt het roken de Wodhoo ongeldig?

Moet men zijn Wodhoo vernieuwen nadat hij een sigaretje heeft gerookt?

Wanneer men zijn slaapsmeekbeden niet afmaakt en in slaap valt

Wanneer iemand in slaap valt voordat hij/zij zijn/haar smeekbeden en Dhikr heeft voltooid, lopen deze dan door tot wanneer men wakker wordt?

De regelgeving van olie uit Hasj

Wat is de regelgeving van olie afkomstig uit Hashish (hasj)?

Verbreekt het verschonen van kinderen de Wodhoo of niet?

Wat is het oordeel over het verschonen van een baby?

De regelgeving van een abortus plegen, of een miskraam hebben binnen 40 dagen

Een zuster heeft een abortus laten plegen (zuigcurettage), binnen 40 dagen. Haar arts zegt dat zij nu kan menstrueren, maar op de kliniekpapieren staat dat de eerste volgende menstruatie binnen 4 tot 6 weken weer zal plaatsvinden. De vraag is of zij nu wel of niet mag bidden, aangezien dit miskraam in een vroege stadium heeft plaatsgevonden?

At-Tayammoem voor het gebed vanwege een wond of huidaandoening

Wanneer is het toegestaan om de Tayammoem te verrichten in plaats van de Wodhoo-e? Geldt dit ook wanneer iemand lijdt aan huidaandoeningen, met name in de winter?

Wodhoo verrichtten met nagel lak

Is het toegestaan om Wodhoo-e te verrichtten met nagel lak?

Verbreekt het liegen en roddelen het vasten?

Verbreekt het liegen en roddelen het vasten?

Religie boeken gebruiken met foto’s en illustraties

Er zijn profijtvolle boeken die op een kinderlijke wijze het kind over de profeten en de religie leren. Is dit toegestaan ondanks dat er illustraties in zitten? Zo niet, mogen de gezichten dan worden afgeplakt zodat het wél gebruikt mag worden?

Regelgeving omtrent het slachten van een offer op de dag van ‘Ied

Is het slachten van een offer op de dag van ‘Ied verplicht?

Regelgeving omtrent het gebruik van voorbehoedsmiddelen

Een zuster zei dat zij getrouwd is en heeft 3 kinderen wal hamdoe lilllaah. Zij zei dat zij lichamelijk zwak is en wanneer zij zwanger wordt, wordt zij hartstikke ziek. En wanneer zij bevalt wordt zij bewusteloos. Zij vraagt of zij voorbehoedsmiddelen mag gebruiken om zwangerschap te beletten?

Naar verhalen over de Islaam luisteren

Is het toegestaan om naar verhalen te luisteren over de Islaam van (zo genoemd) verhalen vertellers, welke regels hiervoor gelden?

Naam borduren op de gebedskleed

Mag ik mijn naam op een gebedskleed borduren?

Mogen kinderen geadopteerd worden in de Islaam?

Mogen de moslims weeskinderen adopteren?

Mag je iemand Islam noemen?

Er is een dame die Islam is genoemd, dat is dus haar naam. Wat is het oordeel hierover?

Mag ik mijn zoon de naam Benjamin geven?

Ik wil mijn zoon de naam Benyamin geven, is het toegestaan?

Mag ik mijn kinderen de namen Mikael en Rafael geven?

Mag je je kinderen de namen van ‘Mikael’ en ‘Rafael’ geven?

Mag een vrouw zonder Mahram reizen?

Is het toegestaan voor een vrouw om zonder Mahram te reizen?

Is het toegestaan om gipsafdruk te maken van de voet of hand van een baby?

Voor als decoratie en ook als herinnering wordt er weleens een gipsafdruk gemaakt van de voet of hand van een baby. Is dit toegestaan? Er zijn ook 3d afdrukken, hoe zit het met dat soort afdrukken?

Is de naam Jennah voor een meisje toegestaan?

Mag je de naam Jennah geven aan je dochter?

Is de douchekamer een onreine plek?

Ik heb begrepen dat de douche een onreine plek is. Is het dan ook niet toegestaan de douche te betreden met blote voeten? Geld hetzelfde voor de WC?

Imam van een moskee promoot openlijke Bida’

De imaam van een moskee promoot openlijk Bida’ (innovaties in de Islaam). Hij spreekt onder andere over een boek genaamd ‘Burda’, welke Shirk (afgoderij) bevat. Is het toegestaan achter hem te bidden?

Het slachten van dieren na toediening van een elektrische schok of ander verdovingsmiddel

Er gaan verschillende berichten rond. Zo wordt er beweerd dat er geen duidelijkheid is over het verdoofd (elektrisch) slachten. Wij worden geadviseerd om niet te slachten. Mijn vraag is of de mensen van kennis hierover hebben gesproken en wat het advies luidt omtrent het offerfeest.

Het raadplegen van religieuze boeken die illustraties en foto’s bevatten

Er zijn profijtvolle boeken die op een kinderlijke wijze het kind over de profeten en de religie leren. Wat is het oordeel hierover? Is dit toegestaan? En wat als deze illustraties bevatten? Zo niet, volstaat het dan de gezichten af te plakken en de boeken te gebruiken?

Het oordeel van een bezoekje brengen aan een tovenaar en/of waarzegger

Wat is het oordeel voor iemand, die vaak in tovenaars gelooft en hun adviezen volgt?

Het oordeel omtrent het hebben van je eigen lijkwade in huis

Wat is volgens de Soennah het juiste oordeel omtrent het hebben van je eigen lijkwade in huis?

Het grafbezoek en de regelgeving daarvan

Mag ik als vrouw een bezoek brengen aan de begraafplaats?

Het dragen van een talisman en amulet

Hoe zit het met het geloven in een talisman of amulet en het beweren dat het helpt? Sommige mensen dragen een talisman of amulet op advies van de imam.

De regelgeving van een uit Zina geboren kind

Mag een man zijn dochter uit Zina in huis nemen in de hoop dat zij moslima wordt. Zo ja, is hij en zijn zoon uit een later legitieme huwelijk Mahram voor haar?

De regelgeving omtrent het doden van zieke dieren

Ik heb een oude poes die een onbehandelbare tumor in z’n muiltje heeft, mag ik hem laten euthanaseren? Zo niet, is pijnstilling met morfine toegestaan?

De regelgeving omtrent dromen

Wat is de regelgeving omtrent dromen? Kan iemand de dromen verklaren?

De moeder is niet verplicht om haar kind 2 jaar lang borstvoeding te geven

Een kind heeft recht op 2 jaar borstvoeding. Maar als een moeder binnen die 2 jaar weer zwanger wordt, stopt de borstvoeding door de hormonen die haar lichaam aanmaakt. Hierdoor komt het eerste kind niet aan zijn recht. Wat is de beste oplossing hiervoor? Wachten met zwanger worden tot dat het kind 2 jaar borstvoeding heeft gehad, met de wil van Allaah natuurlijk?

E-boeken