Terug naar vragen & antwoorden

Het oordeel omtrent het hebben van je eigen lijkwade in huis

Wat is volgens de Soennah het juiste oordeel omtrent het hebben van je eigen lijkwade in huis?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Weet, beste zuster, dat een moslim zijn woord en zijn daden altijd op bewijzen moet baseren en niets moet doen of zeggen zonder dat men daar bewijs voor heeft.

Allaah zegt:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

سورة الإسراء 36.

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt}.

Soerat El-Israa-e 36.

Uw vraag over het bewaren van eigen lijkwade in huis kan niet tot de Soennah van de Profeet Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam worden toegerekend.

Aan Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oetheimien is een vraag daarover gesteld:

"Ben ik Zakaat verschuldigd op de lijkwade of niet?

Wetend dat ik al tien jaar mijn lijkwade bewaar."

Antwoord Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oetheimien (rahimahoe Allaah):

“Het bewaren van een lijkwade behoort niet tot de Soennah. Een man vroeg aan de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam om een gewade die aan hem geschonken was.

Er werd hem gezegd: “Hoe durf je deze te vragen?”

Hij zei: “ik wilde deze als mijn eigen lijkwade gebruiken!”

Na zijn sterven is hij in deze lijkwade begraven.

En dit kun jij je in deze tijd niet voorstellen. Daarom behoort het niet tot de Soennah dat een persoon zijn/haar eigen lijkwade gereedmaakt, noch zijn eigen graf (alvast graven).

En wanneer het om een openbare begraafplaats gaat, dan is het Haraam, omdat deze persoon een graf reserveert voor zichzelf, terwijl iemand anders daar recht op heeft. Omdat de begraafplaats bestemd is voor degene die als eerste sterft. En niemand heeft het recht om in een openbare begraafplaats een graf voor zichzelf gereed te maken.

Bovendien, deze persoon weet niet of hij/zij in dat land of in een ander land zal sterven”.

Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa zegt:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ

سورة لقمان 34.

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En geen (enkele) ziel weet op welke (plaats op) aarde zij zal sterven}.

Soerat Loeqman 34.

Sheych vervolgt:

“En zoals bekend is, zal men de lijkwade niet altijd bij zich hebben, tijdens zijn/haar reizen en in alle plaatsen waar men zal zich bevinden.

Ook het graf, wanneer dit gereed staat, dan weet men ook niet of hij/zij in dat land zal sterven.

Resumerend: het gereedmaken van een lijkwade en het gereedhouden van een graf behoren niet tot de Soennah en is ook niet toegestaan.

Wanneer een persoon sterft, zal er (altijd) iemand zijn - in shaa Allaah - om hem/haar te begraven.

Of men voor de lijkwade Zakaat moet afdragen: nee, men hoeft geen Zakaat hierover af te dragen. Omdat de Zakaat alleen wordt afgedragen op de goederen die klaar staan voor handel”.

Fataawaa Nooron ‘alaa Addarb, bandje nr. 240

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren