Aqiedah

Artikelen

Vragen & Antwoorden

Vergeeft Allaah de grote zonden zoals Shirk, moord… etc?

Is er vergeving door Allaah voor iemand die grote zonden heeft gepleegd zoals Shirk, moord e.d.?

Jubilea vieren

Is het toegestaan om jubilea te vieren?

Gog en Magog

Iemand vertelde mij dat Ya-e-joej en Ma-e-joej (Gog en Magog) momenteel al bestaan. Klopt dit?

De Joden en de Christenen die naar het Paradijs gaan

Wie van de Christen en de Joden en anderen gaan er wel naar het Paradijs? En geldt het vers nr. 62 van Soerat El-Baqarah (2:62) voor deze groepen in deze tijd?

E-boeken

Geen E-boeken gevonden