Terug naar vragen & antwoorden

Een kerstboom in huis hebben zonder kerst te vieren

Ik weet dat kerst vieren Haraam is voor Moslims. Maar mijn kinderen vinden een kerstboom in huis leuk. Kan ik die voor hen aanschaffen?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Een kerstboom in huis hebben als moslim zijnde is niet toegestaan. Omdat dit tot de handelswijze van de ongelovigen behoort.
U zei zelf dat het Haraam is.
Het minste wat daarover gezegd kan worden is dat het tot imiteren van ongelovigen behoort, wat ook niet toegestaan is.

De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zegt:

"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". رواه أبو داود، أحمد وآخرون. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Wie een bepaald volk imiteert (na-aapt) behoort tot hen
”.

Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ahmed en anderen en Hasan bevonden door El-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed.

Zelfs de christenen beschouwen de kerstboom als een heidens gebruik¹.
Dat uw kinderen nu al weten dat dit niet van de moslims is, is een goede stap in de opvoeding.

Er zijn helaas veel onwetende moslims die een kerstboom binnenhalen tijdens de kerstdagen met als argument: De kinderen vinden dat leuk.

De kinderen met hun Fitrah vinden alles leuk, ook een hond of een varken in huis hebben zouden zij leuk vinden. Maar dat is in strijd met de islamitische regels.
Hier ligt de rol van de ouders om hun kinderen goed op te voeden.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren