Gebed

Artikelen

Vragen & Antwoorden

Het gebed in het vliegtuig

Hoe dient men het gebed in het vliegtuig te verrichten?

De Rawaatib, de vrijwillige gebeden

Wat zijn de Rawaatib en wanneer worden deze gebeden?

Mag een vrouw met gevlochten haar bidden?

Ik heb een vraag omtrent het gebed voor een vrouw: dient de vrouw wanneer ze het gebed verricht haar haren los te laten of te laten vlechten ? Of is het toegestaan om met een lage knot te bidden?

De vrijwillige gebeden in tijde van samenvoeging van twee gebeden

Wanneer bid je de vrijwillige gebeden en het Witr gebed, als je twee gebeden samenvoegt?

Het gezamenlijke gebed van vrouwen

De zuster die leidt staat als voorganger in dezelfde rij. Indien het gebed met 2 vrouwen wordt gebeden, aan welke kant dient de voorganger te staan en indien er meerdere zusters aansluiten aan welke kant dienen zij aan te sluiten? Daarnaast de vraag of het ook verplicht is de gebeden die hardop gereciteerd worden (1e 2e rakaht maghrib, isha) hardop te reciteren of is het ook toegestaan om de gebeden zacht op te reciteren in groepsverband?

Welke bewegingen zijn toegestaan binnen het gebed?

In de Salaat is het niet toegestaan bewegingen te maken die niet in de Salaat thuishoren. Toch zijn er omstandigheden die daar uitzondering op zijn, zoals b.v. de hand voor de mond houden met niezen. Welke bewegingen zijn eventueel toegestaan? En wat is het maximum aantal van die bewegingen dat men niet mag overschrijden?

Wat als ik de verplichte gebeden niet in de moskee bid?

Berust er op mij een zonde wanneer ik de verplichte gebeden niet in de moskee bid? Ik hoor de Adhaan (oproep tot het gebed) niet, behalve wanneer dit middels een luidspreker wordt gedaan. De afstand tussen mij en de moskee is ongeveer een kilometer. En ik ondervind moeite om steeds de vijf gebeden in de moskee te bidden.

Wat moeten de vrouwen doen wanneer de microfoon uitvalt in de moskee, tijdens het gebed?

Tijdens een gezamenlijk gebed in de moskee viel de microfoon uit (nog voordat wij de rokoo’ hebben verricht), waarna de vrouwen enkele minuten niets hoorden. Een zuster onder ons heeft het gebed verder geleid. Dienen wij in een dergelijke situatie de Takbieratoel-ihraam te verrichten? Hoe dienen wij om te gaan met zulke situaties?

Voeten tegen elkaar zetten tijdens het gezamenlijke gebed

Is het verplicht voor de vrouw om de voeten tegen elkaar te zetten tijdens het gezamenlijke gebed in de moskee?

Twee Rak’aat bidden tussen de Adhaan en Salaat El-Maghrib

Is er een Soennah-gebed vóór Salaat el Maghrib? Doelende op een gebed tussen de Adhaan en Iqaamah. Sommige mensen in de moskee staan op en verrichten 2 Raka’aat. Nadat ik hiernaar heb gevraagd antwoordden zij dat dit een Soennah zou zijn. Gezien er tussen ‘Asr en Maghrib geen gebeden verricht worden, op uitzonderingen na, is mijn vraag welke gebeden hierop een uitzondering zijn?

Thuis bidden vanwege harde regen

Wanneer je denkt dat ‘harde regen’ jou schade kan berokkenen, mag dan je thuis bidden?

Mag men alleen het vrijdagsgebed in de moskee verrichten?

Wanneer wij niet in de omgeving van een moskee kunnen wonen en mijn man enkel het vrijdaggebed in de moskee verricht, zal hem dit worden aangerekend op de Dag Des Oordeels?

Is het toegestaan om Salaat El-Witr aan te kondigen

Is het toegestaan om Salaat El-Witr aan te kondigen (door de Imam)?

Het wisselen van plaats na elke twee Raka’aat van Taraawieh

In de moskee van de woonplaats wisselen de vrouwen na elke twee Raka’aat van het Tarawieh-gebed van plek. Wat is het oordeel hierover? Het gevolg hiervan is dat er niet op tijd begonnen kan worden met het gebed, ze bidden altijd later omdat iedereen bezig is met het wisselen van plek.

Het gebed in plaatsen waar foto’s en poppen zich bevinden

Ik loop stage bij een kinderdagverblijf. De gebedstijden breken aan tijdens mijn werktijden. De praktijk biedt mij de mogelijkheid om onder werktijd te bidden. Er is een ruimte van een andere kindergroep die niet in gebruik is welke ons is aangewezen als eventuele gebedsruimte. Omdat het een kinderdagverblijf is kom je overal poppen, knuffels en andere afbeeldingen tegen. Mijn vraag is dan ook: wat is het oordeel hierover? Is het voor mij toegestaan om in een dergelijke ruimte te bidden? Zo niet, wat zou ik dan moeten doen? Het is voor mij in ieder geval niet mogelijk om de afbeeldingen te verwijderen.

Het Fadjr gebed vijf minuten vóór zonsopgang bidden

Wat als ik het Fadjr gebed 5 minuten vóór zonsopgang bid?

Het bidden van twee Rak’aat bij binnenkomst van een moskee

Wanneer een persoon de moskee binnenkomt, terwijl men een verplicht gebed nog niet heeft gebeden, moet men eerst het verplichte gebed bidden of eerst de twee Raka'aat bidden dan het verplichte gebed?

Gehoor geven aan oproep van ouders terwijl men in het gebed is

Als je aan het bidden bent en je wordt geroepen door je ouders. Ben je dan verplicht om gehoor te geven aan hun oproep?

De vrijwillige gebeden en het Witr gebed, bij samenvoeging van de Maghrib en de Ishaa gebeden?

Wanneer bid ik de vrijwillige gebeden en het Witr gebed, als ik de Maghrib en de Ishaa gebeden samenvoeg?

De regelgeving omtrent het heffen van de handen tijdens Doe’aa-e Qoenoet

Wanneer de Imam Doe'aa-e verricht na de roekoe' van de laatste Rak’ah van het Witr gebed, mogen wij dan de handen heffen en de Doe'aa-e bevestigen met amien?

E-boeken