Terug naar vragen & antwoorden

Het wisselen van plaats na elke twee Raka’aat van Taraawieh

In de moskee van de woonplaats wisselen de vrouwen na elke twee Raka’aat van het Tarawieh-gebed van plek. Wat is het oordeel hierover? Het gevolg hiervan is dat er niet op tijd begonnen kan worden met het gebed, ze bidden altijd later omdat iedereen bezig is met het wisselen van plek.

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoeAllaah, is het volgende gevraagd:

“Wat is de reden voor het wisselen van plaats wanneer men klaar is met het bidden van het verplichte gebed om het vrijwillige gebed te bidden?”

“Het veranderen van plaats is niet bewezen door een authentieke Hadieth van de Profeet salla Allahoe ‘aleihi wasallam. Alles wat daarover is overgeleverd is zwak.

Sommige geleerden hebben gezegd dat de wijsheid erachter is dat men hiermee hoopt dat de plaatsen waar men bidt voor hem/haar zullen getuigen;

en Allaah Soebhaanahoe is Alwetende en Hij is de Alwijze”.

Bron: https://binbaz.org.sa

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren