Onze Da'wah staat voor

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden.

Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen.

Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.

Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

Het terugkeren

Naar de Qor-aan en de authentieke Soennah (overleveringen van de Profeet Mohammed Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam en zijn levenswijze), en deze begrijpen volgens het begrip van de metgezellen van de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam en diegenen die hun levenswijze volgden, moge Allaah welbehagen over hen zijn, met inachtneming van de waarschuwing van Allaah (de betekenis van de interpretatie van het vers):

{En wie zich tegen de Boodschapper verzet nadat zijn leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die van de gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de Hel werpen. Dat is een slechte bestemming.} - Soerat An-Nisaa-e 115 (Qor-aan 4:115).

Het zuiveren

Van hetgeen waardoor de levens van de moslims verstrikt zijn geraakt, zoals allerlei soorten van Shirk (ongeloof). Moslims waarschuwen voor de Bida’ (innovaties, alles wat aan de religie wordt toegevoegd of wordt weggelaten) en voor onwaardige buitensporige, valse en vreemde ideeën/filosofieën en methodieken.

Het opvoeden

Van de moslims volgens hun ware Dien (religie) en hen uitnodigen naar het handelen volgens de regels van deze Dien (de religie), het onderschrijven van hun ethiek die hen het welbehagen van Allaah garandeert.

Het laten opleven

Van de ware Manhadj (methodologie): benadering van de authentieke Islamitische kennis in het licht van de Qor-aan en de Soennah en volgens het begrip van onze vrome voorgangers in vervulling van (de betekenis van de interpretatie van het vers):

{En houd jullie allen stevig vast aan het koord van Allaah (de Qor-aan) en wees niet verdeeld}. - Soerat Aal ‘Imraan 103 (Qor-aan 3:103).

En volgens hetgeen wat in de volgende Hadieth is overgeleverd:

"Benijd elkaar niet, bied niet tegen elkaar op, haat elkaar niet, wend jullie niet af van elkaar, verkoop niet ten laste van elkaar en wees broeders, o dienaren van Allaah. De moslim is de broeder van de (andere) moslim.

Hij dient hem geen onrecht aan te doen, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht (minacht) hem niet. At-Taqwaa (Godsvrees) bevindt zich hier – en hij wees tot drie keer toe naar zijn borst (hart) -. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is, is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer." - Overgeleverd door Moeslim.

Het streven

Naar een beter Islamitisch leven (van de moslims) volgens de profetische (levens)wijze en het opbouwen van een hechte gemeenschap onder de moslims, met als startpunt de methode van zuivering en opvoeding.

Het aansporen van de moslims

Om zich niet van de maatschappij af te scheiden/ te distantiëren, maar juist deel te nemen aan bestaande maatschappelijke activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met hun identiteit: de moslims leren hoe zij om dienen te gaan met niet-moslims zonder dat zij hun Islamitische identiteit hoeven te verliezen.

De moslims leren

Om te gaan met degenen die de Islam aanvallen en de moslims willen uitschijnen als bloedvergieters: De laatste tijd merken wij dat sommige onwetenden allerlei onjuistheden en beweringen uiten over de islam.

Wij adviseren hierbij daarom de moslims hun pen te pakken en deze beweringen met kennis te weerleggen. Een gewelddadige rol is niet voor de moslim weggelegd.

De leiders van het land te respecteren

Om zich niet tegen hun leiders te verzetten en niet in opstand te komen, ook wanneer zij onrechtvaardige moslims of niet-moslims zijn.

Het uitnodigen van niet moslims

Om kennis te nemen van de ware islamitische godsdienst en identiteit. Deze is immers vertroebeld en in dusdanige staat dat menig mens er afzijdig van wenst te blijven. Islaam is een godsdienst van barmhartigheid, liefde en vrede.

Tenslotte

Moslims begeleiden naar de juiste bron van kennis; hen in contact brengen met hun (grote) geleerden opdat zij hun religie op een juiste manier praktiseren, ver van alle vreemde methodieken en ideologieën die de afgedwaalde groeperingen volgen.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet-moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.

Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft. Welkom op assidq.nl

Namens Team Assidq
Mohammed Ibn Mohammed Aboe Khalid

September 2015

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren