VRAGEN & ANTWOORDEN

Belangrijke dagen

Offeren uit naam van overleden personen

Is het toegestaan om te offeren uit naam van overleden personen?

Belangrijke dagen

Offeren met schulden

Is het toegestaan voor mij om te offeren of moet ik eerst deze schulden aflossen?

Belangrijke dagen

De minimale leeftijd van een offer

Wat is de minimale leeftijd van een offer?

Belangrijke dagen

Ik ben een alleenstaande moslima, ben ik verplicht om te offeren?

Ik ben een alleenstaande moslima, ben ik verplicht om te offeren?

Vasten

Maakt een inwendige echo het vasten ongeldig?

Moet een vrouw een dag van het vasten inhalen als zij een inwendige echo heeft gehad?

Vasten

Maakt Hijaamah het vasten ongeldig?

Maakt de Hijaamah (cupping) het vasten ongeldig?

Vasten

Regelgeving van het vasten van de 6 dagen van Shawwal, terwijl men nog dagen van Ramadhaan moet inhalen

Is het toegestaan om op de zesde dag van Shawwaal - lees: de zes dagen van Shawwaal - (eerst) te vasten voor iemand die nog dagen uit de maand Ramadhaan moet inhalen? Dit omdat ik sommige mensen dat heb horen zeggen dat 'Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) de niet gevaste dagen van Ramadhaan pas in Sha’baan (elf maanden later) vastte? Aangenomen is dat zij de zes dagen van Shawwaal vastte, omdat zij, zoals bekend is, ervoor zorgde om (steeds) het goede te verrichten?

Gebed

Wat als ik de verplichte gebeden niet in de moskee bid?

Berust er op mij een zonde wanneer ik de verplichte gebeden niet in de moskee bid? Ik hoor de Adhaan (oproep tot het gebed) niet, behalve wanneer dit middels een luidspreker wordt gedaan. De afstand tussen mij en de moskee is ongeveer een kilometer. En ik ondervind moeite om steeds de vijf gebeden in de moskee te bidden.

Omgangs vormen

Familiebanden onderhouden / verbreken

Mijn niet moslim ouders schenken alcohol wanneer ik bij hen ben op bezoek. Mag ik bij hen aan tafel? Als ik hen niet bezoek, is dit familiebanden verbreken?

Vasten

Eerst inhalen van de niet gevaste dagen of de 6 dagen van Shawwal vasten?

Vanwege menstruatie periode, kon ik een aantal dagen van Ramadan niet vasten. Moet ik die dagen eerst inhalen of de 6 dagen van Shawal vasten?

Fiqh

De regelgeving van een abortus plegen, of een miskraam hebben binnen 40 dagen

Een zuster heeft een abortus laten plegen (zuigcurettage), binnen 40 dagen. Haar arts zegt dat zij nu kan menstrueren, maar op de kliniekpapieren staat dat de eerste volgende menstruatie binnen 4 tot 6 weken weer zal plaatsvinden. De vraag is of zij nu wel of niet mag bidden, aangezien dit miskraam in een vroege stadium heeft plaatsgevonden?

Fiqh

At-Tayammoem voor het gebed vanwege een wond of huidaandoening

Wanneer is het toegestaan om de Tayammoem te verrichten in plaats van de Wodhoo-e? Geldt dit ook wanneer iemand lijdt aan huidaandoeningen, met name in de winter?

Aqiedah

Zijn er nu op dit moment mensen in het Paradijs?

Zijn er nu op dit moment mensen in het paradijs? Of wachten we allemaal op de dag des oordeels? Ik heb een Hadieth gelezen of de Profeet, Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam, dat hij tijdens zijn hemelreis in het paradijs heeft gekeken en in de hel heeft gekeken waarbij hij is het paradijs meer arme mensen heeft gezien dan rijke en waarbij hij in de hel meer vrouwen heeft gezien dan mannen.. Toch kom ik ook vaak tegen dat we allemaal wachten op de dag des oordeels. Ik hoop dat u mijn verwarring snapt en dat u mij een duidelijk antwoord kunt geven met bewijzen zodat ik niet afgedwaald zal raken.

Fiqh

Wodhoo-e verrichtten met nagel lak

Is het toegestaan om Wodhoo-e te verrichtten met nagel lak?

Vasten

Welke zonden worden vergeven in de Ramadhaan?

Vergeeft Allaah alle zonden in Ramadhaan?

Gebed

Wat moeten de vrouwen doen wanneer de microfoon uitvalt in de moskee, tijdens het gebed?

Tijdens een gezamenlijk gebed in de moskee viel de microfoon uit (nog voordat wij de rokoo’ hebben verricht), waarna de vrouwen enkele minuten niets hoorden. Een zuster onder ons heeft het gebed verder geleid. Dienen wij in een dergelijke situatie de Takbieratoel-ihraam te verrichten? Hoe dienen wij om te gaan met zulke situaties?

Huwelijk

Wanneer een man hertrouwt, is zijn zoon dan een Mahram voor zijn (tweede) vrouw?

Hoe dient een vrouw om te gaan met de zoon (16 jaar oud) van haar man uit een eerder huwelijk?

Gebed

Voeten tegen elkaar zetten tijdens het gezamenlijke gebed

Is het verplicht voor de vrouw om de voeten tegen elkaar te zetten tijdens het gezamenlijke gebed in de moskee?

Aqiedah

Vergeeft Allaah de grote zonden zoals Shirk, moord… etc?

Is er vergeving door Allaah voor iemand die grote zonden heeft gepleegd zoals Shirk, moord e.d.?

Fiqh

Verbreekt het liegen en roddelen het vasten?

Verbreekt het liegen en roddelen het vasten?

Omgangs vormen

Uitdelen van folders die ook reclame voor alcohol inhouden

Ik ben een jongen van 15 die wijkfolders bezorgt. Tussen de folders liggen ook alcohol reclames tussen. Mijn vraag is of het toegestaan is om het dan nog te bezorgen?

Gebed

Twee Rak’aat bidden tussen de Adhaan en Salaat El-Maghrib

Is er een Soennah-gebed vóór Salaat el Maghrib? Doelende op een gebed tussen de Adhaan en Iqaamah. Sommige mensen in de moskee staan op en verrichten 2 Raka’aat. Nadat ik hiernaar heb gevraagd antwoordden zij dat dit een Soennah zou zijn. Gezien er tussen ‘Asr en Maghrib geen gebeden verricht worden, op uitzonderingen na, is mijn vraag welke gebeden hierop een uitzondering zijn?

Gebed

Thuis bidden vanwege harde regen

Wanneer je denkt dat ‘harde regen’ jou schade kan berokkenen, mag dan je thuis bidden?

Huwelijk

Scheiden tijdens zwangerschap

Mag een man van zijn vrouw scheiden terwijl zij zwanger is. En wat is haar ‘Iddah?

Fiqh

Religie boeken gebruiken met foto’s en illustraties

Er zijn profijtvolle boeken die op een kinderlijke wijze het kind over de profeten en de religie leren. Is dit toegestaan ondanks dat er illustraties in zitten? Zo niet, mogen de gezichten dan worden afgeplakt zodat het wél gebruikt mag worden?

Huwelijk

Relatie hebben vóór het huwelijk

Tegenwoordig hebben stelletjes eerst een relatie voordat ze gaan trouwen. Zij zeggen vaak; "Mekteb heeft ons bij elkaar gebracht" echter hebben ze wel een buitenechtelijke relatie gehad. Kan je dit dan nog mekteb noemen?

Huwelijk

Regelgeving van een huwelijk zonder Waliyye

Ik ben een gescheiden vrouw. Ik heb een man ontmoet en we hebben ook overeenstemming bereikt over de belangrijke zaken m.b.t. het huwelijk. Mag ik met hem trouwen zonder toestemming van mijn ouders?

Huwelijk

Regelgeving van een huwelijk aanzoek doen, terwijl een andere al bezig is met een aanzoek aan dezelfde vrouw?

Mag een broeder mij een huwelijksaanzoek doen, wanneer een andere broeder hem reeds voor is geweest en ik deze nog geen antwoord heb gegeven?

Fiqh

Regelgeving omtrent het slachten van een offer op de dag van ‘Ied

Is het slachten van een offer op de dag van ‘Ied verplicht?

Fiqh

Regelgeving omtrent het gebruik van voorbehoedsmiddelen

Een zuster zei dat zij getrouwd is en heeft 8 kinderen wal hamdoe lillah. Zij zei dat zij lichamelijk zwak is en wanneer zij zwanger wordt, wordt zij hartstikke ziek. En wanneer zij bevalt wordt zij bewusteloos. Zij vraagt of zij voorbehoedsmiddelen mag gebruiken om zwangerschap te beletten?

Fiqh

Naar verhalen over de Islaam luisteren

Is het toegestaan om naar verhalen te luisteren over de Islaam van (zo genoemd) verhalen vertellers, welke regels hiervoor gelden?

Fiqh

Naam borduren op de gebedskleed

Mag ik mijn naam op een gebedskleed borduren?

Fiqh

Mogen kinderen geadopteerd worden in de Islaam?

Mogen de moslims weeskinderen adopteren?

Huwelijk

Moet een man zijn vrouw op de hoogte brengen als hij van haar scheidt?

Is het toegestaan voor de man om te scheiden van zijn vrouw zonder dat zij daar weet van heeft?

Gebed

Mag men alleen het vrijdagsgebed in de moskee verrichten?

Wanneer wij niet in de omgeving van een moskee kunnen wonen en mijn man enkel het vrijdaggebed in de moskee verricht, zal hem dit worden aangerekend op de Dag Des Oordeels?

Fiqh

Mag je iemand Islam noemen?

Er is een dame die Islam is genoemd, dat is dus haar naam. Wat is het oordeel hierover?

Huwelijk

Mag ik trouwen met iemand die in Haraam werkt?

Is het voor mij toegestaan om iemand te huwen die in Haraam werkt. Hij geeft aan spijt te hebben van het verleden en is bezig met het opstarten van een eigen bedrijf om zo spoedig mogelijk met Haraam te stoppen.

Fiqh

Mag ik mijn zoon de naam Benjamin geven?

Ik wil mijn zoon de naam Benyamin geven, is het toegestaan?

Fiqh

Mag ik mijn kinderen de namen Mikael en Rafael geven?

Mag je je kinderen de namen van ‘Mikael’ en ‘Rafael’ geven?

Huwelijk

Mag ik met een Sjiite trouwen?

Is het voor mij toegestaan om met een Sjiiet te trouwen die aangeeft enkel Allaah de Verhevene te aanbidden en dat Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, Zijn profeet is.

Fiqh

Mag een vrouw zonder Mahram reizen?

Is het toegestaan voor een vrouw om zonder Mahram te reizen?

Huwelijk

Mag een vrouw de achternaam van haar man toevoegen aan haar achternaam?

Mag een vrouw de achternaam van haar man, naast haar eigen achternaam, bij voegen?

Belangrijke dagen

Lailat El-Qadr

Wat is Lailat El-Qadr?

Huwelijk

Kan de Mahr (bruidsschat) uitgesteld worden?

Moet de Mahr in ontvangst genomen worden wanneer deze wordt genoemd (bepaald) of pas bij het opstellen van de huwelijksakte? Of is alleen het bepalen daarvan voldoende? En kan deze ook uitgesteld worden tot na het huwelijk?

Aqiedah

Jubilea vieren

Is het toegestaan om jubilea te vieren?

Gebed

Is het toegestaan om Salaat El-Witr aan te kondigen

Is het toegestaan om Salaat El-Witr aan te kondigen (door de Imam)?

Fiqh

Is het toegestaan om gipsafdruk te maken van de voet of hand van een baby?

Voor als decoratie en ook als herinnering wordt er weleens een gipsafdruk gemaakt van de voet of hand van een baby. Is dit toegestaan? Er zijn ook 3d afdrukken, hoe zit het met dat soort afdrukken?

Vasten

Is het beter om wel of niet te vasten tijdens het reizen?

Is het beter om te vasten tijdens het reizen of niet?

Fiqh

Is de naam Jennah voor een meisje toegestaan?

Mag je de naam Jennah geven aan je dochter?

Fiqh

Is de douchekamer een onreine plek?

Ik heb begrepen dat de douche een onreine plek is. Is het dan ook niet toegestaan de douche te betreden met blote voeten? Geld hetzelfde voor de WC?

Fiqh

Imam van een moskee promoot openlijke Bida’

De imaam van een moskee promoot openlijk Bida’ (innovaties in de Islaam). Hij spreekt onder andere over een boek genaamd ‘Burda’, welke Shirk (afgoderij) bevat. Is het toegestaan achter hem te bidden?

Omgangs vormen

Hoe om te gaan met een valse groet?

Een familielid begroet mij altijd op de volgende manier: “Assalaamoe ‘alaykoem ikhwaan el-moejriemieen.” Wat is uw advies hieromtrent?

Gebed

Het wisselen van plaats na elke twee Raka’aat van Taraawieh

In de moskee van de woonplaats wisselen de vrouwen na elke twee Raka’aat van het Tarawieh-gebed van plek. Wat is het oordeel hierover? Het gevolg hiervan is dat er niet op tijd begonnen kan worden met het gebed, ze bidden altijd later omdat iedereen bezig is met het wisselen van plek.

Vasten

Het vasten tijdens de tweede helft van de maand Sha’baan

Wat is het oordeel omtrent het vasten tijdens de tweede helft van de maand Sha’baan?

Belangrijke dagen

Het slachten van het offerdier in een ander land

Mag ik geld storten naar het buitenland om mijn offer daar te laten slachten?

Fiqh

Het slachten van dieren na toediening van een elektrische schok of ander verdovingsmiddel

Er gaan verschillende berichten rond. Zo wordt er beweerd dat er geen duidelijkheid is over het verdoofd (elektrisch) slachten. Wij worden geadviseerd om niet te slachten. Mijn vraag is of de mensen van kennis hierover hebben gesproken en wat het advies luidt omtrent het offerfeest.

Huwelijk

Het reciteren van Soerat El-Fatihah bij het afsluiten van een huwelijk

Is het van de Soennah om Soerat El-Fatihah te reciteren wanneer de toekomstige partners aangeven dat ze met elkaar willen trouwen?

Fiqh

Het raadplegen van religieuze boeken die illustraties en foto’s bevatten

Er zijn profijtvolle boeken die op een kinderlijke wijze het kind over de profeten en de religie leren. Wat is het oordeel hierover? Is dit toegestaan? En wat als deze illustraties bevatten? Zo niet, volstaat het dan de gezichten af te plakken en de boeken te gebruiken?

Fiqh

Het oordeel van een bezoekje brengen aan een tovenaar en/of waarzegger

Wat is het oordeel voor iemand, die vaak in tovenaars gelooft en hun adviezen volgt?

Fiqh

Het oordeel omtrent het hebben van je eigen lijkwade in huis

Wat is volgens de Soennah het juiste oordeel omtrent het hebben van je eigen lijkwade in huis?

Omgangs vormen

Het kussen van de hand van een goede man

Is het toegestaan om iemand zijn hand te kussen?

Vasten

Het inslikken van bloed bij een bijholteontsteking tijdens het vasten

Verbreekt het inslikken van bloed het vasten bij een bijholteontsteking (sinusitis), wanneer deze persoon moet vasten?

Huwelijk

Mag een vrouw met een man trouwen van wie zij 3 keer achtereen is gescheiden?

Ik ben voor de derde keer van een man gescheiden. Mag ik opnieuw met hem trouwen?

Fiqh

Het grafbezoek en de regelgeving daarvan

Mag ik als vrouw een bezoek brengen aan de begraafplaats?

Gebed

Het gebed in plaatsen waar foto’s en poppen zich bevinden

Ik loop stage bij een kinderdagverblijf. De gebedstijden breken aan tijdens mijn werktijden. De praktijk biedt mij de mogelijkheid om onder werktijd te bidden. Er is een ruimte van een andere kindergroep die niet in gebruik is welke ons is aangewezen als eventuele gebedsruimte. Omdat het een kinderdagverblijf is kom je overal poppen, knuffels en andere afbeeldingen tegen. Mijn vraag is dan ook: wat is het oordeel hierover? Is het voor mij toegestaan om in een dergelijke ruimte te bidden? Zo niet, wat zou ik dan moeten doen? Het is voor mij in ieder geval niet mogelijk om de afbeeldingen te verwijderen.

Gebed

Het Fadjr gebed vijf minuten vóór zonsopgang bidden

Wat als ik het Fadjr gebed 5 minuten vóór zonsopgang bid?

Huwelijk

Het dragen van een witte bruidsjurk

Wat is de regelgeving omtrent het dragen van een witte bruidsjurk?

Fiqh

Het dragen van een talisman en amulet

Hoe zit het met het geloven in een talisman of amulet en het beweren dat het helpt? Sommige mensen dragen een talisman of amulet op advies van de imam.

Gebed

Het bidden van twee Rak’aat bij binnenkomst van een moskee

Wanneer een persoon de moskee binnenkomt, terwijl men een verplicht gebed nog niet heeft gebeden, moet men eerst het verplichte gebed bidden of eerst de twee Raka'aat bidden dan het verplichte gebed?

Aqiedah

Gog en Magog

Iemand vertelde mij dat Ya-e-joej en Ma-e-joej (Gog en Magog) momenteel al bestaan. Klopt dit?

Gebed

Gehoor geven aan oproep van ouders terwijl men in het gebed is

Als je aan het bidden bent en je wordt geroepen door je ouders. Ben je dan verplicht om gehoor te geven aan hun oproep?

Huwelijk

Een zoon uit een eerder huwelijk is voor alle vrouwen van zijn vader een Mahram

Hoe moet een vrouw omgaan met een zoon (16 jaar oud) van haar man uit een eerder huwelijk?

Huwelijk

De vrouw die haar man vraagt om scheiding

Wanneer een vrouw haar man zonder reden om scheiding vraagt en hij dit weigert, zondigt hij hierdoor?

Gebed

De vrijwillige gebeden en het Witr gebed, bij samenvoeging van de Maghrib en de Ishaa gebeden?

Wanneer bid ik de vrijwillige gebeden en het Witr gebed, als ik de Maghrib en de Ishaa gebeden samenvoeg?

Vasten

De regelgeving voor iemand die de maand Ramadhaan niet heeft kunnen vasten tot de volgende Ramadhaan

Wat is de regelgeving voor iemand die de hele maand Ramadhaan niet heeft kunnen vasten tot de volgende Ramadhaan?

Vasten

De regelgeving voor een diabetespatiënt die niet mee kan vasten

Wij hebben een persoon in de familie die niet kan vasten, hij is diabetespatiënt. Klopt het dat hij voor elke niet-gevaste dag € 5,- moet uitgeven? Of moet hij deze uitsluitend in de vorm van voedsel uitgeven?

Huwelijk

De regelgeving van het uitwisselen van trouwringen

Is het uitwisselen van trouwringen toegestaan?

Fiqh

De regelgeving van een uit Zina geboren kind

Mag een man zijn dochter uit Zina in huis nemen in de hoop dat zij moslima wordt. Zo ja, is hij en zijn zoon uit een later legitieme huwelijk Mahram voor haar?

Zusters

De regelgeving omtrent het knippen van de wenkbrauwharen

Ik heb een vraag omtrent het knippen van de wenkbrauwharen. Het is ons duidelijk dat het epileren van de wenkbrauwen niet is toegestaan, het plukken ervan. Nu is er onduidelijkheid onder de zusters wat het oordeel is omtrent het knippen van de wenkbrauwharen.

Gebed

De regelgeving omtrent het heffen van de handen tijdens Doe’aa-e Qoenoet

Wanneer de Imam Doe'aa-e verricht na de roekoe' van de laatste Rak’ah van het Witr gebed, mogen wij dan de handen heffen en de Doe'aa-e bevestigen met amien?

Fiqh

De regelgeving omtrent het doden van zieke dieren

Ik heb een oude poes die een onbehandelbare tumor in z’n muiltje heeft, mag ik hem laten euthanaseren? Zo niet, is pijnstilling met morfine toegestaan?

Fiqh

De regelgeving omtrent dromen

Wat is de regelgeving omtrent dromen? Kan iemand de dromen verklaren?

Fiqh

De moeder is niet verplicht om haar kind 2 jaar lang borstvoeding te geven

Een kind heeft recht op 2 jaar borstvoeding. Maar als een moeder binnen die 2 jaar weer zwanger wordt, stopt de borstvoeding door de hormonen die haar lichaam aanmaakt. Hierdoor komt het eerste kind niet aan zijn recht. Wat is de beste oplossing hiervoor? Wachten met zwanger worden tot dat het kind 2 jaar borstvoeding heeft gehad, met de wil van Allaah natuurlijk?

Aqiedah

De Joden en de Christenen die naar het Paradijs gaan

Wie van de Christen en de Joden en anderen gaan er wel naar het Paradijs? En geldt het vers nr. 62 van Soerat El-Baqarah (2:62) voor deze groepen in deze tijd?

Belangrijke dagen

At-Takbier in de maand Dhoel-Hidjjah

Is er bewijs dat je de takbier en tahliel tijdens de dagen van tashriek, die je specifiek na het gebed zegt, gebonden is aan een aantal? Dus 3x het volgende hardop zeggen: Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Laa ilaaha illallah, Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar wa lillahi lhamd?

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER