Relatie hebben vóór het huwelijk

Tegenwoordig hebben stelletjes eerst een relatie voordat ze gaan trouwen. Zij zeggen vaak; "Mekteb heeft ons bij elkaar gebracht" echter hebben ze wel een buitenechtelijke relatie gehad. Kan je dit dan nog mekteb noemen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Weet beste zuster dat een buitenechtelijke relatie Haraam is en behoort tot de Kabaa-ir (de grote zonden).
Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa schept de mens op de Fitrah¹. Eenmaal volwassen, maakt hij/zij de vrije keuze, hetzij om vrome (moslim) te blijven, of om te gaan zondigen. Dit allemaal gebeurt met medeweten van Allaah de Alwetende de Alwijs. De mens is en blijft immers verantwoordelijk voor wat hij doet. Dat men de Haraam begaat is zijn keuze en vrije wil.

Wat in de volksmond ‘Mekteb’ heet, heeft niets te maken met wat Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa van de mensen wil. Allaah is de Schepper van alles, maar wil niet zeggen dat alles wat Hij heeft geschapen bij Hem geliefd is.

De mensen worden immers niet gedwongen om een van de twee keuzes te maken.

Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa, de Kenner van het waarneembare en het onwaarneembare en de Schepper ervan. Hij heeft Kennis van alle zaken, zelfs voordat Hij deze schiep. Dit allemaal staat in Zijn Allauwh El-Mahfoodh².

Maar deze Kennis is NIET de aanleiding (de oorzaak) dat een persoon gaat zondigen of vroom blijft. Het is slechts de Kennis van Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa.

De persoon die ervoor heeft gekozen om te Allaah gehoorzamen, dat is zijn eigen keuze.
Allaah zal hem door zijn barmhartigheid belonen voor zijn goede daden.

De persoon die ervoor heeft gekozen om te gaan zondigen, dat doet hij ook uit zijn eigen keuze. Allaah zal hem dan conform zijn rechtvaardigheid straffen.

Datgene wat Allaah heeft laten opnemen in het Wel Bewaarde Boek, behoort tot de  Perfecte ‘Ilm (Kennis) van Allaah, wat vast staat en niet verandert.

Alleen de mensen weten die dingen pas wanneer deze plaatsvinden. Wij zien de dingen pas wanneer deze veranderen. En de zondaren kunnen nog altijd veranderen door Tawbah (berouw tot Allaah) te verrichten.

Dus wanneer een persoon voor ongeloof of voor het zondigen kiest, dan is dat zijn eigen keuze. Dat Allaah dat allang wist is niet de oorzaak (de aanleiding) dat een persoon gaat zondigen.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER