Terug naar vragen & antwoorden

Relatie hebben vóór het huwelijk

Tegenwoordig hebben stelletjes eerst een relatie voordat ze gaan trouwen. Zij zeggen vaak; "Mekteb heeft ons bij elkaar gebracht" echter hebben ze wel een buitenechtelijke relatie gehad. Kan je dit dan nog mekteb noemen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Weet beste zuster dat een buitenechtelijke relatie Haraam is en behoort tot de Kabaa-ir (de grote zonden).
Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa schept de mens op de Fitrah¹. Eenmaal volwassen, maakt hij/zij de vrije keuze, hetzij om vrome (moslim) te blijven, of om te gaan zondigen. Dit allemaal gebeurt met medeweten van Allaah de Alwetende de Alwijs. De mens is en blijft immers verantwoordelijk voor zijn/haar daden. Dat men de Haraam begaat is zijn keuze en vrije wil.

Wat in de volksmond ‘Mekteb’ heet, heeft niets te maken met wat Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa van de mensen wil. Allaah is de Schepper van alles, maar wil niet zeggen dat alles wat Hij heeft geschapen bij Hem geliefd is.

  • Degene die de keuze maakt om vroom te blijven, doet dit uit vrije keuze,
  • Degene die de keuze maakt om te gaan zondigen doet dit ook uit vrije keuze.

De mensen worden immers niet gedwongen om een van de twee keuzes te maken.

Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa, de Kenner van het waarneembare en het onwaarneembare en de Schepper ervan. Hij heeft Kennis van alle zaken, zelfs voordat Hij deze schiep. Dit allemaal staat in Zijn Allauwh El-Mahfoodh².

Maar deze Kennis is NIET de aanleiding (de oorzaak) dat een persoon gaat zondigen of vroom blijft. Het is slechts de Kennis van Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa.

De persoon die ervoor heeft gekozen om Allaah te gehoorzamen, dat is zijn eigen keuze.
Allaah zal hem door zijn barmhartigheid belonen voor zijn goede daden.

De persoon die ervoor heeft gekozen om te gaan zondigen, dat doet hij ook uit zijn eigen keuze. Allaah zal hem dan conform zijn rechtvaardigheid straffen.

Datgene wat Allaah heeft laten opnemen in het Wel Bewaarde Boek, behoort tot de  Perfecte ‘Ilm (Kennis) van Allaah, wat vast staat en niet verandert.

Alleen de mensen weten die dingen pas wanneer deze plaatsvinden. Wij zien de dingen pas wanneer deze veranderen. En de zondaren kunnen nog altijd veranderen door Tawbah (berouw tot Allaah) te verrichten.

Dus wanneer een persoon voor ongeloof of voor het zondigen kiest, dan is dat zijn eigen keuze. Dat Allaah dat allang wist is niet de oorzaak (de aanleiding) dat een persoon gaat zondigen.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Fitrah is de zuivere (aangeboren) aanleg van iemand, in zijn doen en laten.
    Fitrah: de oorspronkelijk staat waarin de mens wordt geschapen om de eenheid van Allaah te erkennen.
    Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: “Ieder kind wordt geboren in de staat van Fitrah. Het zijn zijn ouders, die het (kind) als een Jood, een Christen of een Magiër (vuuraanbidder) opvoeden”. El-Boekhaarie en Moeslim.
    Ibn El-Athier zei: “De betekenis van deze overlevering is dat eenieder in een zodanige staat en karakter wordt geboren dat men klaar staat om de religie van Allaah de Verhevene te accepteren (te belijden). Als men in deze (zuivere) staat gelaten zou worden, dan zou men hiermee doorgaan en hier niet van afwijken voor een andere (religie). Maar vanwege de menselijke afdwalingen en het blindelings volgen van anderen, wijkt men hiervan af”. Uit het boek  An-Nihaayah 1/247.
  2. Allauwh El-Mahfoodh oftewel: het ‘Wel bewaarde paneel’: is een register waar Allaah Ta’aalaa alles heeft laten opnemen, aan wat Hij heeft bepaald en geschapen, wat er was en wat er zal zijn tot de Dag der Opstanding.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren