بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem

(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige)

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden. Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen. Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen. Verder lezen over Assidq.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet-moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam. Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

Recente artikelen
Lees meer artikelen >
Recente vragen & antwoorden

Maakt een inwendige echo het vasten ongeldig?

Moet een vrouw een dag van het vasten inhalen als zij een inwendige echo heeft gehad?

Maakt Hijaamah het vasten ongeldig?

Maakt de Hijaamah (cupping) het vasten ongeldig?

Regelgeving van het vasten van de 6 dagen van Shawwal, terwijl men nog dagen van Ramadhaan moet inhalen

Is het toegestaan om op de zesde dag van Shawwaal - lees: de zes dagen van Shawwaal - (eerst) te vasten voor iemand die nog dagen uit de maand Ramadhaan moet inhalen? Dit omdat ik sommige mensen dat heb horen zeggen dat 'Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) de niet gevaste dagen van Ramadhaan pas in Sha’baan (elf maanden later) vastte? Aangenomen is dat zij de zes dagen van Shawwaal vastte, omdat zij, zoals bekend is, ervoor zorgde om (steeds) het goede te verrichten?

Eerst inhalen van de niet gevaste dagen of de 6 dagen van Shawwal vasten?

Vanwege menstruatie periode, kon ik een aantal dagen van Ramadan niet vasten. Moet ik die dagen eerst inhalen of de 6 dagen van Shawal vasten?

Welke zonden worden vergeven in de Ramadhaan?

Vergeeft Allaah alle zonden in Ramadhaan?

Lees meer over vasten in de Islaam >
Recente audio

Kitaab Attawhied

AbdelGhafoer Aboe Youssef

Uitleg van de drie fundamenten

Abdoellah Aboe Jouhaina

Samenvatting biografie profeet Mohammed

Bouchta Ibn Hammad Aboe Abdillaah

Voorwaarden, pilaren en verplichtingen van het gebed

Na'im Aboe Nawfal

Ramadhaan, de maand van vergeving

AbdelHakiem Aboe Safwaan

Voortzetting van aanbiddingen na Ramadhaan

Said Aboe Maryam

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER