بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige)

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden.

Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen.

Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen. U kunt hier meer lezen over Assidq.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.

Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

artikelen
vragen & antwoorden

Moet een man zijn vrouw op de hoogte brengen als hij van haar scheidt?

Is het toegestaan voor de man om te scheiden van zijn vrouw zonder dat zij daar weet van heeft?

De regelgeving omtrent het knippen van de wenkbrauwharen

Ik heb een vraag omtrent het knippen van de wenkbrauwharen. Het is ons duidelijk dat het epileren van de wenkbrauwen niet is toegestaan, het plukken ervan. Nu is er onduidelijkheid onder de zusters wat het oordeel is omtrent het knippen van de wenkbrauwharen.

Maakt Hijaamah het vasten ongeldig?

Maakt de Hijaamah (cupping) het vasten ongeldig?

De minimale leeftijd van een offer

Wat is de minimale leeftijd van een offer?

At-Takbier in de maand Dhoel-Hidjjah

Is er bewijs dat je de takbier en tahliel tijdens de dagen van tashriek, die je specifiek na het gebed zegt, gebonden is aan een aantal? Dus 3x het volgende hardop zeggen: Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Laa ilaaha illallah, Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar wa lillahi lhamd?

Offeren met schulden

Is het toegestaan voor mij om te offeren of moet ik eerst deze schulden aflossen?

Masturberen tijdens Ramadhaan

Als men tijdens het vasten masturbeert, heeft dit bepaalde gevolgen voor zijn vasten? Als men tijdens het vasten geslachtsgemeenschap pleegt, heeft dit weer andere gevolgen voor het vasten?

Audio lessen

Kitaab Attawhied

AbdelGhafoer Aboe Youssef

Uitleg van de drie fundamenten

Abdoellah Aboe Jouhaina

Samenvatting biografie profeet Mohammed

Bouchta Ibn Hammad Aboe Abdillaah

Het Hiernamaals

AbdelGhafoer Aboe Youssef

De waarde en beloning van het fadjr gebed

Bouchta Ibn Hammad Aboe Abdillaah

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONERen