بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah,
de Erbarmer,
de Meest Barmhartige)

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden.

Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen.

Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen. U kunt hier meer lezen over Assidq.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.

Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

artikelen
vragen & antwoorden

Het zijn de laatste daden die tellen

Vaak wordt gezegd: maa shaa Allaah hij is in de Ramadhaan of op een vrijdag overleden. Is het overlijden in Ramadhaan of op vrijdag echt bijzonder in de Islaam?

Allaah accepteert geen andere geloof dan de Islaam

Ik heb een korte vraag betreft het geloof. Ik hoor altijd om me heen dat de wereld waarin we leven bewijst dat Islaam het juiste geloof is. Ik lees de Ayat en de Hadiths, maar ik heb nooit begrepen waarom dat zo gezegd wordt. Kunnen jullie mij bronnen geven met uitleg en advies?

Gehoor geven aan oproep van ouders terwijl men in het gebed is

Als je aan het bidden bent en je wordt geroepen door je ouders. Ben je dan verplicht om gehoor te geven aan hun oproep?

Het covid-19 vaccin en het vasten

Verbreekt het covid-19 vaccin het vasten?

De regelgeving van een abortus plegen, of een miskraam hebben binnen 40 dagen

Een zuster heeft een abortus laten plegen (zuigcurettage), binnen 40 dagen. Haar arts zegt dat zij nu kan menstrueren, maar op de kliniekpapieren staat dat de eerste volgende menstruatie binnen 4 tot 6 weken weer zal plaatsvinden. De vraag is of zij nu wel of niet mag bidden, aangezien dit miskraam in een vroege stadium heeft plaatsgevonden?

Eerst inhalen van de niet gevaste dagen of de 6 dagen van Shawwal vasten?

Vanwege menstruatie periode, kon ik een aantal dagen van Ramadan niet vasten. Moet ik die dagen eerst inhalen of de 6 dagen van Shawal vasten?

Maakt Hijaamah het vasten ongeldig?

Maakt de Hijaamah (cupping) het vasten ongeldig?

audio