بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige)

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden. Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen. Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen. Verder lezen over Assidq.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet-moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam. Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

Audio
Kitaab Attawhied
AbdelGhafoer Aboe Youssef
Uitleg van de drie fundamenten
Abdoellah Aboe Jouhaina
Samenvatting biografie profeet Mohammed
Bouchta Ibn Hammad Aboe Abdillaah
Het Hiernamaals
AbdelGhafoer Aboe Youssef
De waarde en beloning van het fadjr gebed
Bouchta Ibn Hammad Aboe Abdillaah

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER