بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah,
de Erbarmer,
de Meest Barmhartige)

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden.

Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen.

Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen. U kunt hier meer lezen over Assidq.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.

Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

artikelen
vragen & antwoorden

Regelgeving van het vasten van de 6 dagen van Shawwal, terwijl men nog dagen van Ramadhaan moet inhalen

Is het toegestaan om op de zesde dag van Shawwaal - lees: de zes dagen van Shawwaal - (eerst) te vasten voor iemand die nog dagen uit de maand Ramadhaan moet inhalen? Dit omdat ik sommige mensen dat heb horen zeggen dat 'Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) de niet gevaste dagen van Ramadhaan pas in Sha’baan (elf maanden later) vastte? Aangenomen is dat zij de zes dagen van Shawwaal vastte, omdat zij, zoals bekend is, ervoor zorgde om (steeds) het goede te verrichten?

Regelgeving van iemand die niet kan vasten door ziekte

Ik kan niet vasten door ziekte, wat zou ik moeten doen?

De regelgeving voor iemand die de maand Ramadhaan niet heeft kunnen vasten tot de volgende Ramadhaan

Wat is de regelgeving voor iemand die de hele maand Ramadhaan niet heeft kunnen vasten tot de volgende Ramadhaan?

Scheiden tijdens zwangerschap

Mag een man van zijn vrouw scheiden terwijl zij zwanger is. En wat is haar ‘Iddah?

Eerst inhalen van de niet gevaste dagen of de 6 dagen van Shawwal vasten?

Vanwege menstruatie periode, kon ik een aantal dagen van Ramadan niet vasten. Moet ik die dagen eerst inhalen of de 6 dagen van Shawal vasten?

De regelgeving voor een diabetespatiënt die niet mee kan vasten

Wij hebben een persoon in de familie die niet kan vasten, hij is diabetespatiënt. Klopt het dat hij voor elke niet-gevaste dag € 5,- moet uitgeven? Of moet hij deze uitsluitend in de vorm van voedsel uitgeven?

Het inslikken van bloed bij een bijholteontsteking tijdens het vasten

Verbreekt het inslikken van bloed het vasten bij een bijholteontsteking (sinusitis), wanneer deze persoon moet vasten?

audio