بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah,
de Erbarmer,
de Meest Barmhartige)

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden.

Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.

Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen.

Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen. U kunt hier meer lezen over Assidq.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.

Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

artikelen
vragen & antwoorden

Relatie hebben vóór het huwelijk

Tegenwoordig hebben stelletjes eerst een relatie voordat ze gaan trouwen. Zij zeggen vaak; "Mekteb heeft ons bij elkaar gebracht" echter hebben ze wel een buitenechtelijke relatie gehad. Kan je dit dan nog mekteb noemen?

Regelgeving van een huwelijk zonder Waliyye

Ik ben een gescheiden vrouw. Mag ik met een man trouwen zonder toestemming van mijn ouders?

Een man ontmoeten, met de intentie om met hem te trouwen

Mogen toekomstige partners elkaar ontmoeten om kennis te maken?

Wodhoo verrichtten met nagel lak

Is het toegestaan om Wodhoo-e te verrichtten met nagel lak?

Voeten tegen elkaar zetten tijdens het gezamenlijke gebed

Is het verplicht voor de vrouw om de voeten tegen elkaar te zetten tijdens het gezamenlijke gebed in de moskee?

At-Tayammoem voor het gebed vanwege een wond of huidaandoening

Wanneer is het toegestaan om de Tayammoem te verrichten in plaats van de Wodhoo-e? Geldt dit ook wanneer iemand lijdt aan huidaandoeningen, met name in de winter?

Het gebed in plaatsen waar foto’s en poppen zich bevinden

Ik loop stage bij een kinderdagverblijf. De gebedstijden breken aan tijdens mijn werktijden. De praktijk biedt mij de mogelijkheid om onder werktijd te bidden. Er is een ruimte van een andere kindergroep die niet in gebruik is welke ons is aangewezen als eventuele gebedsruimte. Omdat het een kinderdagverblijf is kom je overal poppen, knuffels en andere afbeeldingen tegen. Mijn vraag is dan ook: wat is het oordeel hierover? Is het voor mij toegestaan om in een dergelijke ruimte te bidden? Zo niet, wat zou ik dan moeten doen? Het is voor mij in ieder geval niet mogelijk om de afbeeldingen te verwijderen.

audio