بسم الله الرحمن الرحيم

De zuivere Islaam

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden.

Over Assidq
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren