Terug naar profijten

Proef de Sabr, je zult het altijd goed hebben

Madaaridj Assaalikien 2/159.

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei

“Proef de Sabr. Als het je doodt, zul je als een martelaar sterven. Als het jenieuw leven inblaast, zal het je als een dierbare laten leven”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren