Terug naar vragen & antwoorden

Het slachten van dieren na toediening van een elektrische schok of ander verdovingsmiddel

Er gaan verschillende berichten rond. Zo wordt er beweerd dat er geen duidelijkheid is over het verdoofd (elektrisch) slachten. Wij worden geadviseerd om niet te slachten. Mijn vraag is of de mensen van kennis hierover hebben gesproken en wat het advies luidt omtrent het offerfeest.

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Verdoofd slachten is niet Haraam (is niet verboden). Verboden is het wanneer men een dier doodt (bijvoorbeeld als gevolg van verdoving) zonder het te slachten.

Wanneer een dier verdoofd wordt en als gevolg hiervan sterft is het een kadaver. Dit vlees mag dan niet geconsumeerd worden.

De geluiden rondom het verdoofd slachten worden steeds luider. En men weet zich hier geen raad mee. Zo zijn er een aantal organisaties en individuen die van mening zijn dat het slachten van dieren met elektrische schokken niet Halaal (niet toegestaan) zou zijn en daarom willen zij dit jaar (anno 2018) het offerfeest boycotten.

Deze ophef had vermeden kunnen worden indien deze mensen de juiste kennis en informatie hadden verworven en verspreid. Dat dit type individuen zo een Fitna veroorzaken zijn wij inmiddels gewend. Dat organisaties zoals moskeebesturen hier ook aan bijdragen maakt de situatie alleen maar erger en ingewikkelder!

Vol verbazing namen wij (Team Assidq), en velen met ons, kennis van een artikel dat gepubliceerd is door het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en omgeving (S.M.U.O.). Het betreft hier het artikel met als titel:

“Advies – halal slachten en offer eid-al-adhaa 2018, gepubliceerd op 12-7-2018 j.l.”

Daarin staat o.a.:

“Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en omgeving (S.M.U.O.) in samenspraak met enkel van onze gerespecteerde geleerden besloten om afstand te nemen van het slachten op de huidige wijze (verdoofd)”.

Einde citaat.

Dan vragen wij ons af: mag dit? Het antwoord hierop luidt: NEE!

Een dergelijke boycot heeft geen waarde en iedereen die hieraan meedoet vervalt in een zonde en wel om de volgende redenen:

 1. Het is volgens de Islaam niet toegestaan een ritueel (aanbidding) te laten, behalve wanneer men niet in staat is het uit te voeren;
 2. Het is voor individuen en organisaties niet toegestaan om overeen te komen een religieus ritueel te laten, behalve wanneer het bevoegde gezag (de regering) dat verbiedt vanwege bijvoorbeeld ziekte van het vee en dergelijke toestanden;
 3. Het is een vraagteken wie de genoemde ‘gerespecteerde geleerden’ zijn die deze boycot hebben uitgevaardigd;
 4. Het de vraag is of deze boycot gebaseerd is op een Fatwaa van grote geleerden. Uiteraard is het antwoord hierop ontkennend.

Deze boycot is Haraam en niet toegestaan! De moslim is erop gewezen zich te houden aan de voorschriften uit het boek van Allaah (de Qor-aan) en de Soennah van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam. In een dergelijke situatie kan dit alleen door de grote geleerden worden verduidelijkt.

Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien rahimahoe Allaah is de volgende vraag gesteld:

Vraag:

Het slachten door een elektrische schok toe te dienen, is dat Halaal of Haraam?

Antwoord:

“Wij zeggen: als de slager zich beperkt tot de elektrische schokken tot de dood plaatsvindt, dan is het Haraam. Want het is dan een ‘geslagen’¹ dier².

Maar als het (dier) wordt verdoofd en vervolgens wordt geslacht en het bloed vloeit voordat het dier sterft, dan is het Halaal. Maar het toedienen van een elektrische schok schaadt het (dier) en martelt het. De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

“En als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze”³.

Maar er werd mij verteld dat deze (slachtwijze) werd gebruikt bij (het slachten van) de koeien en de grote dieren, die zijn niet makkelijk op de grond te krijgen. Zij sloegen het (dier) met een voorwerp waardoor het flauwvalt. Daarna slachten zij het (dier). Wanneer zij dit enkel op deze manier kunnen uitvoeren, dan is het Halaal. Maar wanneer zij de mogelijkheid hebben het dier zonder schokken te slachten, dan is dit beter (het schokken van het dier deert het). Dit is dan in strijd met het bevel van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam.”⁴

In een andere Fatwaa, ter aanvulling en verduidelijking op de eerste:

Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah heeft een ander kenmerk vermeld waarmee duidelijk zichtbaar wordt of het dier aan de schok gestorven is of dat het is geslacht voordat het dier stierf.

Hij zei:

“Als het bloed (normaal) vloeit nadat het dier is geslacht betekent het dat het dier niet aan de schok is gestorven. Maar het werd slechts verdoofd en daarna werd het geslacht. En op deze manier is het Halaal. Omdat de Profeet salla Allahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ..."

“Als het bloed vergoten wordt en daarbij de naam van Allaah vermeld wordt, mag er gegeten worden”⁵.

Het bloed kan alleen normaal vloeien wanneer het dier nog in leven was. Wanneer het dier sterft (voordat het geslacht wordt), verandert het bloed en gaat het klonteren (er ontstaan bloedstolsels) en er vloeit dan heel weinig.

In ieder geval is de schok die is vermeld door de broeder legitiem wanneer deze niet tot de dood van het dier heeft geleid.⁶ Het dier is dan geslacht alvorens het stierf en dat maakt de slachting een legitieme slacht.

Dit, vanwege de woorden van Allaah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

سورة المائدة 3

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{Verboden zijn voor jullie de dode dieren (kadavers), het bloed, het varkensvlees, datgene waarover de naam van een andere dan Allaah is genoemd, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, en datgene dat door kopstoten om het leven komt en wat door een wild is aangevreten, behalve datgene jullie (vóór zijn dood) hebben kunnen slachten}.

Soerat El-Maa-idah 3

Sheych Ibn 'Oethaimien rahimahoe Allaah vervolgt:

“Er is een oorzaak ontstaan waaraan het dier kan sterven, vooral (het dier) dat dreigt te stikken. Het lijkt dan op een dier (aan welk) een elektrische schok wordt toegediend. Toch heeft Allaah de Verhevene het uitgezonderd van Haraam (zaken) als het geslacht wordt voordat het doodgaat: het wordt dan Halaal. Zodoende zal deze schok toediening slechts een gemakkelijk hulpmiddel zijn.

Als het dier geslacht wordt voordat de ziel het (dier) verlaat dan is het Halaal. Maar als de (elektrische) schok tot de dood leidt, dan is het niet toegestaan.⁷”

Einde citaat.

Deze kwestie speelt al langer. In het artikel ‘Halal slachten niet pijnlijker voor dieren’ gepubliceerd in Trouw op 10 maart 2007 staat het volgende:

“Dierenbeschermers wijzen slachten zonder verdoving af. Maar als het goed gebeurt, hoeft het dier niet meer te lijden dan mét een verdoving.”

Men vermelde verder:

“Bij slachten zonder verdoving raakt het dier buiten bewustzijn door verbloeding. Bij het aansnijden van één halsader duurt het verbloedingsproces ontoelaatbaar lang. Daarom vinden velen het halal slachten een zeer dieronvriendelijke methode.

Maar bij een juiste manier van ritueel slachten hoeft het lijden niet langer te duren dan bij verdoofd slachten. Ook heeft het dier niet noodzakelijk meer last van stress. Als namelijk de twee halsaders tegelijkertijd doorsneden worden, het zogenaamd dubbel aansnijden, gaat het verbloeden vele malen sneller. De bloeddruk valt vrijwel meteen weg en het dier is binnen een paar tellen buiten bewustzijn.

Wij hebben met eigen ogen gezien dat bij deze vorm van slachten schapen meteen na het aansnijden volledig verslappen. Door het zonder verdoving dubbel aansnijden is een dier net zo snel (zo niet sneller) buiten bewustzijn als met verdoving.

Bij een juiste manier van ritueel slachten is het dierenleed dus niet groter dan bij verdoofd slachten. Maar omdat dit alleen geldt als de slacht correct wordt uitgevoerd, is het van groot belang dat zonder verdoving slachten alleen plaatsvindt onder strenge controle en nadat een ontheffing is verleend.⁸”

Einde citaat.

Bovendien is er op 5 juli 2017 een convenant getekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Daarin staan onder andere de voorwaarden om ritueel te kunnen slachten vermeld, zonder de dieren vooraf te verdoven.

Zie artikel 1 van het convenant.

Daarin staat onder andere:

 1. Wanneer er binnen een periode van 40 seconden, vanaf het moment van het aanbrengen van de hals snede, een volledige bewusteloosheid wordt waargenomen, krijgt het dier GEEN extra ingreep (GEEN verdoving).
 2. Deze extra ingreep wordt WEL toegepast wanneer de slachter binnen de genoemde periode van 40 seconden GEEN volledige bewusteloosheid waarneemt.

Zie verdere uitleg in het convenant (bijlage).

Hoe dan ook, wanneer er behoefte is aan verdoving, dan wordt deze toegepast NADAT het dier geslacht is.

Concluderend:

Beste mensen, broeders en zusters in de Islaam, op grond van de zojuist genoemde feiten kunnen de ongeruste moslims hun offer gewoon brengen zoals zij gewend zijn te doen. Met of zonder verdoving.

Walhamdoe Lillaahi Rabbi El-‘Aalamien.

En Allaah weet het best.

 1. Sheych verwijst hiermee naar de Woorden van Allaah, vers nr. 3 Soerat El-Maaidah (hoofdstuk 4, vers 3). Zie verder in de tekst.
 2. Een geslagen dier is een dier dat door een klap met een voorwerp om het leven wordt gebracht.
 3. Een gedeelte van een Hadieth. Deze luidt voluit als volgt:
  "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". مسلم في صحيحه.
  وفي بعض النسخ: "وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ".
  (Interpretatie van de betekenis van de Hadieth):
  “Waarlijk, Allaah heeft de goedheid voor alles voorgeschreven. Als jullie doden, dood dan op de beste wijze en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat eenieder van jullie (die wil slachten) zijn mes goed slijpen en zijn offerdier geruststellen”. Overgeleverd door Moeslim op gezag van Shaddad Ibn Aws radhiya Allaahoe ‘anhoe.
 4. Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien rahimahoeAllaah: Ramadhaan lessensessie voor het jaar 1410 NH, derde les.
 5. El Boekhaarie, Moeslim en anderen op gezag van Raafi’ Ibn Khadiej radhiya Allaahoe ‘anhoe.
 6. Dat het dier als het omkeerbaar wordt gezien. Dat wil zeggen dat het dier niet overlijdt als gevolg van de verdoving.
 7. Nooron ‘Alaa Ad-Darb (Fataawaa van voeding, het slachten en de jacht).
 8. https://www.trouw.nl/nieuws/halal-slachten-niet-pijnlijker-voor-dieren~bf7f6ab7/
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren