‘Wahhabisme’ is een Turks politiek woord

13/4/2021

Sheych El-Albaanie (overleden 1420 H) zei:

“Het woord ‘Wahhabisme’ is een Turks politiek (woord) om (de mensen) van de ware Islaam te weren”.

Silsilat El-Hoedaa wan-Noor, 176.