At-Takbier in de maand Dhoel-Hidjjah

Is er bewijs dat je de takbier en tahliel tijdens de dagen van tashriek, die je specifiek na het gebed zegt, gebonden is aan een aantal? Dus 3x het volgende hardop zeggen: Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Laa ilaaha illallah, Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar wa lillahi lhamd?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Betreffende At-Takbier op ‘Ied El-Adhaa, deze is toegestaan vanaf het begin van de maand Dhoel-Hidjjah tot aan het einde van de dertiende dag van Dhoel-Hidjjah (drie dagen na ‘Ied El Adhaa).

Dit vanwege de Woorden van Allaah de Verhevene:

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

سورة الحج 28

De interpretatie van de betekenis van het vers:

Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen (daarvan) voor hen. En zodat zij de naam van Allaah op de bekende dagen zullen uitspreken.

Soerat El-Hadjj 28.

Dat zijn de tien (eerste dagen van Dhoel-Hidjjah).

En de Woorden van Allaah de Verhevene:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

سورة البقرة 203

De interpretatie van de betekenis van het vers:

En gedenk Allaah gedurende de vastgestelde dagen.

Soerat El-Baqarah 203.

Dit zijn de dagen van At-Tashrieq (de 3 dagen na El-‘Ied).

En vanwege de overlevering van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam waarin hij zegt:

"أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ".

رواه مسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:

"De dagen van At-Tashrieq zijn de dagen van eten, drinken en het gedenken van Allaah de Almachtige”¹.

El-Boekhaarie heeft overgeleverd dat wanneer Abdoellaah Ibn Omar en Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoem naar de markt gingen, At-Takbier uitspraken en dat de mensen hen volgden in hun Takbier².

Ook Omar Ibn El-Khattaab en zijn zoon Abdoellaah radhiya Allaahoe ‘anhoem spraken de Takbier uit in de dagen van Minan, in de moskee en in hun tent, zij verhieven hierbij hun stemmen, totdat de Takbier in de gehele Minan hoorbaar was.

Er is ook overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam en een groep van de Sahaabah radhiya Allaahoe ‘anhoem de Takbier uitspraken na de 5 gebeden vanaf Salaat El-Fadjr van de dag van ‘Arafah tot Salaat El-‘Asr van de 13e dag van Doel-Hidjjah.

Majmooe’ Fataawaa, deel 13: Sheych AbdoelAziz Ibn Baaz Rahimahoe Allaah;

Fataawaa Nooron ‘Alaa Addarb: Sheych AbdoelAziz Ibn Baaz Rahimahoe Allaah.

Resumerend:

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER