Terug naar profijten

Het belang van het verspreiden van de Soennah en daarnaar handelen

Sheych Mohammed Ali Ferkous zei:

“Een van de grootste goede zaken is het goed onderhouden van de rituelen van de islam, het verspreiden van de Soennah, daarnaar handelen en ernaar uitnodigen met wijsheid en goed advies. Alsook elkaar helpen in gerechtigheid en vroomheid, elkaar aansporen tot de waarheid en geduld, het verdragen van de vernedering van leren omwille voor de glorie van kennis, nederig voor de waarheid en standvastig in het ontvangen van kennis, vasthoudend aan de(juiste) methodiek en goede leiding en gedrag”.

Nasiehat Limoebtadi-in fie El-Istiqaamah, Fatwaa nr. 443.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren