Terug naar vragen & antwoorden

Maakt Hijaamah het vasten ongeldig?

Maakt de Hijaamah (cupping) het vasten ongeldig?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah is de volgende vraag gesteld:

Maakt de Hijaamah het vasten ongeldig?

De Sheych antwoordde:

“Er is een meningsverschil onder de geleerden hieromtrent. Sommigen onder hen zien het als een zaak die het vasten ongeldig maakt. Dit vanwege de  Hadieth van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam:  

“Het vasten van zowel degene die de Hijaamah toepast, als degene die deze ondergaat is ongeldig”. [1]

Anderen zien dit niet als een zaak die het vasten ongeldig maakt.

Dit vanwege de Hadieth van Anes [2] die zegt dat zij (de Sahaabah) het verafschuwden vanwege de zwakheid die de Hijaamah kan veroorzaken.

De geleerden verschilden hierover van mening. Het meest bekende is dat het het vasten ongeldig maakt. En het laatste wat overgeleverd is van de Profeet salla Allahoe aleihi wasallam is dat het (de Hijaamah) het vasten verbreekt.

Maar beide meningen zijn sterk. Daarom is het voor de gelovige beter om het te vermijden tijdens het vasten, uit bescherming voor zijn godsdienst en alleen de Hijaamah s’ nachts laat toepassen”.

https://binbaz.org.sa/fatwas/1241

En Allaah de verhevene weet het, het beste.

  1. Overgeleverd door Ahmed Aboe Daawoed Ibn Maajah en authentiek bevonden door El-Boekhaarie, El-Haakim en Ibn Khoezaimah, Ali Ibn El-Madienie op gezag van Shaddad Ibn Aws radhiya Allaahoe anhoe.
  2. SheychIbn Baaz verwijst hiermee naar het antwoord van Anes radhiya Allaahoe anhoe toen hij werd gevraagd: “Verafschuwden jullie de Hijaamah?”
    Hij zei: “Nee, behalve uit vrees voor zwakte”. Overgeleverd door El-Boekhaarie.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren