Terug naar vragen & antwoorden

Religie boeken gebruiken met foto’s en illustraties

Er zijn profijtvolle boeken die op een kinderlijke wijze het kind over de profeten en de religie leren. Is dit toegestaan ondanks dat er illustraties in zitten? Zo niet, mogen de gezichten dan worden afgeplakt zodat het wél gebruikt mag worden?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Voor onderwijs doeleinden, is het toegestaan om in beperkte mate foto’s van dieren en mensen te gebruiken.

Lees hieronder deze Fatwaa van Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoellaah. Hij zei:

“Wie naar de algemene toestemming hiervan kijkt, zal ontdekken dat dit mogelijk is voor de jonge kinderen dat hen de toestemming wordt gegeven wat niet voor de volwassenen geldt.

Zoals Sheych El-Islam Ibn Taymiyyah rahimahoellaah over de regelgeving van ‘Assabq’¹ heeft gezegd. Wanneer hij een aantal toegestane vermaak instrumenten heeft vermeld zei hij:

“Er wordt voor de kinderen toegestaan, wat niet voor de volwassenen wordt toegestaan”.  

Sheych rahimahoellaah vervolgt:

“Omdat de jonge kinderen van oorsprong van spelen houden, vind je deze poppen bij de meisjes, bijna niet te onderscheiden van de echte (meisjes). Het is net of zij dit (de pop) gebaard heeft. Misschien is dit ook een goede manier om haar te laten leren hoe zij haar eigen kinderen (later) gaat opvoeden. Zo vind je een jonge meisje haar poppen namen geven, deze heet zus, en deze heet zo… Het is mogelijk om deze toe te staan.

Dat wil zeggen de poppen die nauwkeurig zijn gefabriceerd: precies in de vorm van een mensvorm. Ik kan niet zeggen dat deze Haraam zijn. Maar men kan het gezicht hiervan (van de poppen) onherkenbaar² maken”³.

En Allaah de Verheven weet het beste.

  1. Assabq: Het geld dat mensen inleggen om bv een wedstrijd met paarden, kamelen…etc. te organiseren. Degene die wint krijgt het geld.
  2. Toevoeging: In dit geval kunt u de gezichten van de mensen en dieren bv afplakken en verder treft u geen blaam, in Shaa Allaahoe Ta’aalaa.
  3. Uit Sharh El Moemti’ 2/208.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren