Terug naar vragen & antwoorden

Mag je iemand Islam noemen?

Er is een dame die Islam is genoemd, dat is dus haar naam. Wat is het oordeel hierover?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Alle namen zijn in principe toegestaan, behalve namen die een betekenis van Shirk in zich hebben, namen die een betekenis van afvalligheid in zich hebben, de namen die specifiek van de ongelovigen zijn of de namen die het prijzen van de persoon omvatten; deze zijn verboden. Allaah heeft ons verboden om onszelf te prijzen.

Allaah de Verhevene zegt:

{فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}.

سورة النجم 32.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):
{Dus prijs jullie zelf niet. Hij (Allaah) is Degene Die weet wie Hem vreest}¹.  

En ook de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft dit verboden. Hij heeft verboden om een vrouw Barrah² (wat betekent weldoenster) te noemen.

Wat de naam Islam betreft, die is door de geleerden afgekeurd.

Aan Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah is de volgende vraag gesteld:

Vraag:
Ik heb een zoon gekregen en die heb ik de naam Islam geven? Is deze naam toegestaan door de Sharie’ah (Sharia)?

Antwoord:
“Als antwoord op deze vraag, het is niet toegestaan voor een persoon om zijn zoon of dochter een naam te geven die de betekenis van het prijzen draagt , dit omdat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de naam Barrah³ heeft veranderd in Zainab. De naam Barrah draagt de betekenis “het prijzen van een persoon”. En ook de naam Abraar⁴ is niet toegestaan, omdat deze de betekenis van het prijzen draagt. Dit is de reden waarom de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de naam Barrah heeft veranderd.

Wat is gebleken is dat de naam ‘Islam’ tot deze soort behoort en het is niet toegestaan om deze naam te gebruiken. Er zijn namen die beter zijn dan deze.

Het zijn de namen die de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft vermeld in zijn  overlevering: “De meest geliefde onder jullie namen bij Allaah zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan”⁵. Als men een van deze namen kiest voor zijn kinderen, dan is het beter...”⁶. Einde citaat.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Soerat An-Najm 32.
  2. Zie voetnoot nr. 3.
  3. Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoellaah verwijst hiermee naar de volgende overlevering: Mohammed Ibn ‘Amr Ibn ‘Ataa-e radhiya Allaahoe ‘anhoe zei: “Ik heb mijn dochter Barrah genoemd. Maar Zainab Bint Abie Salamah zei tegen mij dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam deze naam heeft verboden”. Zij vervolgde: “Mijn naam was (ook) Barrah, maar de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: “Prijs jullie zelf niet, Allaah is Degene Wie weet degenen die de weldoeners onder jullie zijn”. De aanwezigen vroegen: “Hoe moeten wij haar dan noemen?” Hij antwoordde: “Noem haar maar Zainab”. Overgeleverd door Moeslim.
  4. Abraar: enkelvoud Barrah (vrouwelijk). Wordt ook gebruikt voor meervoud (mannelijk). Enkelvoud is dan Barr.
  5. Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoellaah verwijst hiermee naar de volgende overlevering: Abdoellaah Ibn ‘Omar, moge Allaah tevreden zijn over hem en zijn vader, zei dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: “De meest geliefde onder jullie namen bij Allaah zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan”. Overgeleverd door Moeslim.
  6. https://www.youtube.com/watch?v=u5UoaQ4rr4E

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren