Terug naar vragen & antwoorden

Het slachten van het offerdier in een ander land

Mag ik geld storten naar het buitenland om mijn offer daar te laten slachten?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Aan Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoellaah is de volgende vraag gesteld:
Is het toegestaan om het offer in het buitenland te slachten, zoals dit te geven aan wat men noemt: ‘project offerdieren in Afrika’?

Antwoord:
“Het offer hoort in het land van degene die een offer wil slachten verricht worden. Dit is de Soennah. Dit is wat toegestaan en wat het meest compleet is. Over het verplaatsen van het offer naar een ander land, zeggen wij: dit is niet toegestaan, behalve wanneer wij er zeker van zijn dat de gemachtigde persoon ons wat vlees (van het offer) brengt, zodat wij ook daarvan kunnen eten.

Daarom zeggen wij en herhalen wij aan onze broeders dat zij hun offers niet naar het buitenland sturen, maar zij moeten dit in hun ‘huizen’ doen, tussen hun families. En zo wordt dit ritueel bekend onder de jonge mensen, wat zij overnemen van de oude mensen. Maar deze in geldvorm sturen naar het buitenland en de offers daar slachten, hierover zeggen wij: nee! Maar als men geld stuurt naar een ander land (niet voor de offers), om zijn medebroeders hiermee te baten, zal dit goed zijn”.

De volgende link ter aanvulling: https://www.youtube.com/watch?v=Ay2ZR7vQPcA

De volgende vraag is aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah gesteld:
O Sheych, is het toegestaan om een som geld te betalen om een offer te kopen en het in het buitenland te slachten voor de armen en behoeftigen?

Antwoord:
“Er is niets mis mee als hij het (het offer) in zijn huis of in het buitenland slacht. Maar het is beter om het in zijn huis (te slachten). Als men een offer brengt in zijn huis, ervan eet en (de rest) verdeelt onder degenen rondom hem, is dit beter. Dit behoort tot het nastreven van de Soennah van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam.
Als men andere offers wil brengen waar de armen zich bevinden, in een ander land, zal hij de beloning daarvan krijgen. Omdat dit tot de Sadaqaat (liefdadigheid) hoort”¹.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren