Terug naar vragen & antwoorden

De regelgeving van een uit Zina geboren kind

Mag een man zijn dochter uit Zina in huis nemen in de hoop dat zij moslima wordt. Zo ja, is hij en zijn zoon uit een later legitieme huwelijk Mahram voor haar?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Een uit Zina¹ geboren kind wordt niet verstoten. Zijn of haar ouders moeten hem/haar goed opvoeden en later vertellen dat het niet uit een legitieme huwelijk voort is gekomen.

Zo’n kind wordt aan zijn moeder toegeschreven, maar niet aan de vader (draagt de naam van de vader niet). En een vader kan geen Mahram zijn voor zijn dochter uit Zina. Terwijl de moeder wel een Mahram is voor haar zoon uit Zina. Hij/zij erft wel zijn/haar moeder, maar beide erven hun biologische vader niet, wanneer zij uit Zina voortkomen.

Het permanent comité zei:

"Een kind uit Zina wordt toegeschreven aan zijn moeder. Zijn regelgeving is gelijk aan die van de rest van de moslims, wanneer zijn moeder moslima is. Hij wordt niet kwalijk genomen vanwege de overspel van zijn moeder, noch wordt de overspel van zijn (biologische) vader hem aangerekend. Dit vanwege de Woorden van Allaah:

{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. سورة فاطر 18.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{En geen enkele lastendrager zal de lasten van een ander dragen}² ³.

De vader mag uiteraard zijn dochter uit Zina wel in huis nemen, alleen hij en zijn zoon zijn geen Mahram voor haar. Zij moet dan de Hijaab dragen wanneer zij in hun aanwezigheid is.

Ibn Qoedaamah El-Maqdisie zei:

"De pure (de oorspronkelijke) Haraam is de Zina (de overspel) waardoor de Haraam is bewezen (ontstaan). Maar daardoor (door de Zina) wordt geen Mahram bewezen en is ook niet toegestaan om ernaar te kijken.”⁴ Einde citaat*.

*Uitleg: De auteur wil hiermee zeggen dat een vader geen Mahram kan zijn voor zijn uit Zina voortgekomen dochter. Evenmin kan haar (half)broer die wel uit een legitieme huwelijk is geboren een Mahram voor haar zijn. Het is dus voor zo één vader niet toegestaan om naar de schoonheid van zijn uit Zina geboren dochter te kijken, zoals men dat normaliter doet bij zijn dochter die uit een legitieme huwelijk komt. Het is ook niet toegestaan voor haar (half)broer om naar de schoonheid van zijn (half)zus uit Zina te kijken zoals men dat bij zijn (echte) zus doet. In hun aanwezigheid dient zij haar volledige Hijaab te dragen.

Moge Allaah de moslims beschermen tegen deze praktijken, aamien!

En Allaah de Verhevene weet het beste!

  1. Zina: betekent letterlijk ‘overspel’. Een Zina kind is een kind dat niet geboren is uit een legitieme huwelijk.
  2. Soerat Faatir 18 (Qor-aan 35:18).
  3. Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa 22/34.
  4. Uit het boek El-Moeghnie 7/482, van Ibn Qodaamah El-Maqdisie.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren