Terug naar vragen & antwoorden

Ik draag de achternaam van mijn moeder

Ik draag de achternaam van mijn moeder. Mijn vader heeft mij ontkend en wil ook niet dat ik zijn achternaam draag. Is het voor mij toegestaan om de achternaam te dragen van mijn stiefvader? Hij heeft mij namelijk als zijn bloedeigen dochter grootgebracht. Ik hoor graag van u terug.

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah,de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leidingvolgen.

Achternaam van de moeder
Een kind mag enkel de naam van zijn moeder dragen wanneer het uit Zina (ontucht, overspel) is voortgekomen.
De meest correcte uitspraak van de geleerden is dat het (uit Zina afkomstig) kind niet mag worden toegeschreven aan de man die (met overspel)geslachtsgemeenschap heeft gehad met een vrouw.
Wanneer een kind uit Zina (overspel) is voortgekomen, dan kan het kind niet worden toegeschreven aan de vader. In zo’n geval moet het kind aan zijn moeder toegeschreven worden.

Dit is de mening van het Permanent comité voor Fatwaa (Allajnat Adda-imah).

Achternaam van een andere man

Een kind mag zich absoluut niet toeschrijven aan een andere man, dan zijn eigen vader.
Dit vanwege de woorden van de Boodschapper van Allaah - salla Allahoe aleihi wasallam - waarin hij zegt:

“Wie zich toeschrijft aan een andere(man) dan zijn vader, of tot anderen dan zijn zijnen, op hem rust de vloek van Allaah, die van de engelen en die van alle mensen. Allaah zal niets van hem accepteren op de dag der Opstanding”.

Overgeleverd door Moeslim, Ahmed en At-Tirmidhie, op gezag van Ali Ibn Abie Taalib, moge Allaah tevreden over hem zijn.

Sheych Saalih Ibn Saalih El-Fawzaan zei het volgende:
“Het is niet toegestaan om zich toe te schrijven aan een ander dan de eigen (biologische) vader. Het is Haraam in de Islaam. Of het nu om een man of een vrouw gaat. Hierop berust een zware vervloeking[1].

Achternaam van de vader
Wanneer je uit een legitiem huwelijk bent voortgekomen, hoor je de naam van je biologische vader te dragen.
Allaah de Verhevene zegt:

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}. سورة الأحزاب 5.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):
{schrijf hun (de kinderen) toe aan hun vaders, dat is rechtvaardiger bij Allaah. Maar als jullie hun vaders niet kennen, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst…}.

Soerat El-Ahzaab 5 (33:5).

Een andere naam dragen dan die van je vader is dus niet toegestaan in de Islaam. Je stiefvader is weliswaar een Mahram van je sinds hij met je moeder is getrouwd. Maar je mag zijn achternaam niet dragen en je mag hem ook niet erven, wanneer hij komt te overlijden.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.[1] Sheych verwijst hiermee naar de woorden van de Boodschapper van Allaah salla Allahoe aleihi wasallam:
“Wie zich toeschrijft aan een andere(man) dan zijn vader, of tot anderen dan zijn zijnen, op hem rust de vloek van Allaah, die van de engelen en die van alle mensen. Allaah zal niets van hem accepteren op de dag der Opstanding”.
Overgeleverd door Moeslim, Ahmed en At-Tirmidhie, op gezag van Ali Ibn Abie Taalib, moge Allaah tevreden over hem zijn

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren