Terug naar vragen & antwoorden

Mag ik mijn kinderen de namen Mikael en Rafael geven?

Mag je je kinderen de namen van ‘Mikael’ en ‘Rafael’ geven?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De Profeet Salla Allaahoe aleihi wasallam heeft zijn Oemmah opgedragen om de beste namen voor hun zelf en hun kinderen te kiezen.

Abdoellaah Ibn ‘Omar radiya Allaahoe anhoemaa zei dat de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ".

رواه مسلم

“Voorwaar, de meest geliefde onder jullie namen bij Allaah zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan”¹.  

In een andere overlevering, verhaald door Aboe Wahb El-Djoeshamie radiya Allaahoe anhoe dat de Boodschapper van Allaah Salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني في سنن أبي داود وفي الإرواء.

[“Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]² 

De meest geliefde namen bij Allaah zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah”³.  

Betreffende kinderen de namen als ‘Mikael’ en ‘Rafael’ geven:

1- De naam Mikael (Miekaa-il): deze is een naam van een engel. Onder de geleerden is een meningsverschil of men al dan niet de namen van de engelen aan mensen mag geven.  

Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien zei:

"Als een persoon iemand de naam van de engelen wil geven, zoals Djibriel, Miekaa-il en Israafiel, zeggen wij: doe dat niet”⁴.

2-De naam ‘Rafael’ is ook niet toegestaan om twee redenen:

a- Omdat het geen moslimnaam is;

Ibn El-Qayyim rahimahoeAllaah zei: “George, Petrus, Johannes en Matheus en dergelijke (namen) zijn niet toegestaan voor moslims. Omdat dit het na-apen van niet-moslims is”⁵.

b- De naam ‘Rafael’: is een Hebreeuwse naam (Bijbelse naam)⁶ . Deze betekent ‘God heeft genezen’ of ‘God Geneest’. Deze is dus ook niet toegestaan, omdat deze eigenschap (de Genezer) alleen aan Allaah is voorbehouden.  

En Allaah de Verhevene weet het beste.

 1. Sahieh Moeslim.
 2. Sheych El-Albaanie is teruggekomen op het authentiek bevinden van het gedeelte van de overlevering:
  [Noem jullie zelf (en jullie nakomelingen) naar de namen van de profeten.]
  Wel heeft hij deze overlevering als volgt authentiek bevonden:
  “De beste namen zijn Abdoellaah en Abdoe Ar-Rahmaan en de meest waarachtige (namen) zijn Haarith en Hammaam, en de slechte namen zijn Harb en Moerrah.” Zie As-Sahiehah nr. 1040 en El-Kelim At-Tayyib nr. 218.
 3. Aboe Daawoed en An-Nasaa-ie. Authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Soenan Abie Daawoed nr. 4950 en in El-Irwaa-e nr. 1176.
 4. Liqaa El-Baab El Maftoeh (67/14).
 5. Ahkaam Ahl Adhdhimmah 3/251.
 6. https://www.vernoeming.nl/voornaam/rafael
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren