Terug naar vragen & antwoorden

Het gezamenlijke gebed van vrouwen

De zuster die leidt staat als voorganger in dezelfde rij. Indien het gebed met 2 vrouwen wordt gebeden, aan welke kant dient de voorganger te staan en indien er meerdere zusters aansluiten aan welke kant dienen zij aan te sluiten? Daarnaast de vraag of het ook verplicht is de gebeden die hardop gereciteerd worden (1e 2e rakaht maghrib, isha) hardop te reciteren of is het ook toegestaan om de gebeden zacht op te reciteren in groepsverband?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Het gezamenlijke gebed van vrouwen onderling verschilt niet veel van het gezamenlijke gebed van de mannen.
Het verschil hierin is slechts dat de gebedsleidster in het midden van de eerste rij staat i.p.v. vooraan in een apart rij zoals bij de mannen.
Wanneer de vrouwengroep uit twee vrouwen bestaat, dan staat de gebedsleidster aan de linkerkant, precies zoals het geval is bij de mannen.
Wanneer er meerdere vrouwen zijn, dan staat zij in het midden van de voorste rij.
De vrouwen zijn ook opgedragen om hardop te reciteren in de twee eerste Rak’aat van het Maghrib gebed, Ischa gebed en in het Fadjr gebed. Zij verheffen hun stem slechts om de aanwezige vrouwen in dezelfde ruimt hoorbaar te maken.

Ter ondersteuning van dit laatste, raadpleeg deze link:

https://binbaz.org.sa/fatwas/18052/حكم-رفع-المراة-صوتها-في-الصلوات-الجهرية

En Allaah de verhevene weet het het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren