Terug naar vragen & antwoorden

Is het toegestaan om Salaat El-Witr aan te kondigen

Is het toegestaan om Salaat El-Witr aan te kondigen (door de Imam)?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Op deze vraag, heeft Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah het volgende antwoord gegeven:

“Er is niet overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam en zijn Sahaabah dit deden. Het is dan aan ons om dit niet te doen maar te laten”.

Aldus Sheych Ibn ‘Oethaimien in uitleg van Qoenoet Doe’aae.

En bij Allaah ligt al het succes!

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren