Terug naar vragen & antwoorden

Thuis bidden vanwege harde regen

Wanneer je denkt dat ‘harde regen’ jou schade kan berokkenen, mag dan je thuis bidden?

Bismi Allaah Ar-Rahmaani Ar-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Barmhartige).

U wordt verwezen naar het antwoord op een eerder gestelde vraag:

Degene die de oproep van de Moeaddhin hoort, hoort deze te beantwoorden en met de groep te bidden.

Abdoellaah Ibn Abbaas radhiya Allaahoe ‘anhoemaa dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ".

رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6300 وفي صحيح أبي داود برقم 560. وانظر كلام الشيخ الألباني في إرواء الغليل تحت حديث رقم 551

“Wie de oproep (tot het gebed) hoort en niet (naar de moskee komt), zijn gebed is niet geldig, behalve wanneer er sprake is van een (een legitieme) excuus”.

En Ibn Abbaas is gevraagd: “Wat is een excuus?”. Hij zei: “Angst of ziekte”.

Overgeleverd door Ibn Maajah, At-Tabaraanie, Addaraqotnie, El-Bayhaqie en anderen. En authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 6300, in Sahieh Abie Daawoed nr. 560. Zie ook Irwaa-e El-Ghaliel onder Hadieth nr. 551.

Een man kan het gebed slechts thuis verrichten wanneer hij ziek is, vreest voor een bepaald gevaar, wanneer hij moeilijk begaanbare wegen moet bewandelen (met bijvoorbeeld modder) en dergelijke situaties.

Wanneer dit niet het geval is, moet hij het gebed met de Djamaa’ah (de groep/in groepsverband/ met de groep) in de moskee bijwonen.

In dit geval: wanneer een man ervoor vreest dat de regen hem schade kan berokkenen, dan mag hij het gebed thuis verrichten en anders niet!

Als commentaar op de bovenstaande Hadieth, zei Sheych El-Albaanie rahimahoeAllaah het volgende:

“De Adhaan is een ‘herinnering’ die aangeeft dat de gebedstijd is begonnen. Maar wanneer de moslim weet wanneer de gebedstijd is, moet hij aanwezig zijn (het gebed bijwonen). Of hij nou de Adhaan heeft gehoord of niet. Hij heeft geen excuus om te zeggen: ‘ik kan niet aanwezig zijn voor het gebed in de groep omdat ik de Adhaan niet hoor’. Deze beredenering heeft geen enkel waarde in de Sharie’ah. Omdat de Adhaan de tijd (van het gebed) aangeeft. Maar wanneer dit op een of andere manier gebeurt, dan moet hij gehoor geven…”.

Bron: Silsilat El-Hoedaa Wan-Noor.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren