Terug naar vragen & antwoorden

Voeten tegen elkaar zetten tijdens het gezamenlijke gebed

Is het verplicht voor de vrouw om de voeten tegen elkaar te zetten tijdens het gezamenlijke gebed in de moskee?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wat voor de mannen geldt betreffende het recht maken van de rijen tijdens het gezamenlijke gebed, geldt ook voor de vrouwen.
De vrouw wordt ook opgedragen om haar voeten en schouders tegen die van de naast haar biddende vrouw recht te zetten.

Sheych Ibn Mohammed Ibn Saalih ‘Oethaimien rahimahoeAllaah zei:
“De algemene bewijzen geven aan dat het recht zetten van de rijen verplicht is in elke Djamaa’ah (wanneer het gebed gezamenlijk wordt verricht). In het verplichte gebed, in vrijwillige gebeden zoals in Salaat El-Qiyaam (Salaat At-Taraawieh), Salaat El-Djanaazah (het dodengebed) of in een gezamenlijke vrouwengroep. Wanneer er sprake is van een rij maken, is er gelijkheid (tussen mannen en vrouwen).

En veel mensen zijn nalatig in het recht maken van de rijen, hoewel de bewijzen erop wijzen dat het recht maken van de rijen verplicht is. Hierop duidt de zorg van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam en zijn rechtgeleide opvolgers (de Sahaabah). De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam had de gewoonte om de rijen goed en recht te zetten. Hij zei (bij aanvang van het gebed): “Maak jullie rijen recht, anders wordt er onenigheid in jullie harten geworpen”¹.

Ook de rechtgeleide opvolgers, moge Allaah tevreden met hen zijn, zoals Omar en ‘Oethmaan mensen machtigden om de rijen recht te maken. En als zij hen vertelden dat de rijen recht waren, begonnen zij met bidden”. Einde citaat².

  1. Overgeleverd door Moeslim, op gezag van An-Noe'maan Ibn Bashir radhiya Allaahoe 'anhoe.
  2. Majmooe’ El-Fatawaa 17/106.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren