Terug naar vragen & antwoorden

Verbreekt het verschonen van kinderen de Wodhoo of niet?

Wat is het oordeel over het verschonen van een baby?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Er zijn veel Ahaadieth overgeleverd die de regelgeving omtrent het aanraken van zijn eigen geslachtdeel behandelen.
1e Hadieth:
Talq Ibn Ali radhiya Allaahoe anhoe vroeg aan de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam of het aanraken van het geslachtsdeel de Wodhoo verbreekt. De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam antwoordde: “Nee, het is (het geslachtsdeel) maar een lichaamsdeel van jezelf”.
Overgeleverd door Aboe Daawoed, An-Nasaa-ie, Ahmed, Ibn Hibbaan en anderen. Authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh Soenan An-Nasaa-ie nr. 165.

2e Hadieth: Boesra Bint Safwaan radhiya Allaahoe anhaa zei dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zei:
“Wie zijn geslachtsdeel aanraakt, dient de Wodhoo te verrichten.” Overgeleverd door Aboe Daawoed At-Tirmidhie, Ibn Maajah, An-Nasaa-ie en anderen. Authentiek bevonden door El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 6555 en in El-Irwaa-e nr. 114.

De 1e Hadieth geeft aan dat het aanraken van het geslachtdeel de Wodhoo niet verbreekt.
De 2e Hadieth geeft aan dat het aanraken van het geslachtdeel de Wodhoo wel verbreekt.

Hoe kunnen wij deze authentieke teksten (de 2 Hadieth) combineren?
De geleerden hebben gezegd:

De 1e Hadieth betreft het onbewust of zonder lustgevoelens aanraken van zijn geslachtsdeel.
De 2e Hadieth betreft het aanraken van zijn geslachtsdeel met lustgevoelens.

De volgende vraag is aan Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah gesteld:

Verbreekt het verschonen van het kind de Wodhoo of niet?

Hij antwoordde:
“Als een vrouw haar zoon of haar dochter wast (verschoont) en zijn/haar geslachtsdeel raakt, dan hoeft zij haar Wodhoo niet te vernieuwen. Maar zij neemt genoegen met het wassen van haar handen. Omdat het aanraken van de geslachtsdelen zonder Shahwa (zonder lustgevoelens) geen nieuwe Wodhoo vereist. Het is bekend dat een vrouw die haar kinderen verschoont, het niet eens in haar hoofd haalt om daarvan (van het aanraken van de geslachtsdelen van haar kind) te genieten. Wanneer zij het kind (jongen of meisje) verschoont moet zij alleen haar handen van de onreinheid ontdoen en zij hoeft de Wodhoo niet daardoor te vernieuwen. Dit is de mening van: Az-Zoehrie, El-Awzaa-‘ie en Ahmed”.

Majmooe’ Fataawaa wa rasaa-il Ibn ‘Oethaimien 11/203.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren