Terug naar vragen & antwoorden

Ik heb een aantal jaar geleden niet alle dagen van de Ramadhaan gevast, wat moet ik nu doen?

Toen ik een jaar of 13 14 was heb ik in de ramadan 19 dagen niet gevast omdat ik elke keer bijna moest flauwvallen. Nu ben ik inmiddels bijna 18 maar, zit in nog steeds met die 19 dagen moet ik die inhalen of vervallen die nu? Kan ik dit goed maken met het betalen van een bepaalde bedrag?

Bismi AllaahiAr-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Als u in die tijd dat u 13-14 jaar oud was menstrueerde, dan was u wel verplicht om te vasten.
De niet gevaste dagen vervallen dan niet zolang u gezond bent en in staat bent om te vasten.

Nu u gezond bent, kunt u die dagen niet met Fidyah compenseren.
U moet wel Tawbah tot Allaah Ta’aalaa verrichten en de niet gevaste dagen alsnog inhalen, hetzij verspreid hetzij achtereenvolgend.

De volgende vraag in aan Sheych Mohammed Ibn Saalih El-'Oethaimien gesteld:
“Bij het aanbreken van de maand Ramadhaan, hebben sommige vrouwen een aantal dagen van de vorige Ramadhaan nog niet gevast.
Wat dienen zij te doen?”
 

Hij antwoordde: 
“Zij dienen Tawbah (berouw tonen) te verrichten tot Allaah en afstand te nemen van deze daad. Omdat het niet toegestaan is voor degene die dagen moet in halen, deze uit te stellen tot de volgende Ramadhaan, zonder een geldige reden. Dit vanwege de woorden van 'Aisha radhiya Allaahoe 'anhaa, waarin zij zei: 

"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
رواه البخاري ومسلم.

"Ik moest weleens dagen van Ramadhaan inhalen, maar dat kon ik pas bij het aanbreken van de maand Sha'baan* doen. En dat was vanwege de status van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam. 

Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim.

En dit betekent dat het niet toegestaan is om (het inhalen van de niet gevaste dagen) uit te stellen tot na de volgende Ramadhaan. Zij dient dan Tawbah te verrichten en de dagen alsnog in te halen na de volgende Ramadhaan”

Fataawaa Sheych Mohammed Ibn Saalih El-'Oethaimien

*Toevoeging Assidq: De maand Sha'baan: is de 8e maand van de maanmaanden. Het is de maand voorgaand aan de maand Ramadhaan.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren