Terug naar vragen & antwoorden

Gehoor geven aan oproep van ouders terwijl men in het gebed is

Als je aan het bidden bent en je wordt geroepen door je ouders. Ben je dan verplicht om gehoor te geven aan hun oproep?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De geleerden zijn het over eens dat wanneer iemand zich in een verplicht gebed bevindt, zijn gebed niet mag verlaten. Hij moet het dan niet al te lang maken en daarna geeft men gehoor aan zijn ouders. Zit men in een vrijwillig gebed, dan moet men het onderbreken en gehoor geven aan zijn ouders.

Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien rahimahoe Allaah is een dergelijke vraag gesteld en hij antwoordde deze als volgt:

“Als je ouders jou roepen terwijl jij aan het bidden bent, dan moet je gehoor geven aan hun oproep, tenzij het gebed een verplicht gebed is. Als dit een verplicht gebed is, dan is het niet toegestaan aan hun oproep gehoor te geven. Maar wanneer het een vrijwillig gebed betreft, dan moet je wel gehoor aan hen geven.

Dat wil zeggen: je onderbreekt jouw gebed en daarna kun jij het weer hervatten.

Maar wanneer zij jouw gebed waarderen en daar rekening mee houden, zoals wanneer zij weten dat je aan het bidden bent, en jou excuseren, in dit geval kun je een teken maken dat je in het gebed bent. Dat doe je door je stem te verheffen met ‘Soebhaan Allaah’ of met het reciteren, of met de Doe’aa (de smeekbede waarmee je bezig bent) zodat zij kunnen weten dat je in het gebed bent. Maar als zij tot de ouders behoren die geen excuses voor je kunnen vinden, en zij willen dat hun verzoek als eerst gedaan moet worden, onderbreek je dan jouw gebed en spreek tot hen.

Maar het verplichte gebed mag je niet onderbreken voor wie dan ook, behalve bij noodzaak. Zoals wanneer iemand dreigt dood te gaan, zoals iemand die dreigt in een put te vallen, iemand die in de zee dreigt te verdrinken of iemand die in het vuur dreigt te vallen. In dit geval mag jij jouw gebed uit noodzaak onderbreken. Maar buiten deze gevallen, mag je jouw verplichte gebed niet onderbreken”.

Uit het boek: Sharh Riyaadh As-Saalihin.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren