Terug naar vragen & antwoorden

Het vasten tijdens de tweede helft van de maand Sha’baan

Wat is het oordeel omtrent het vasten tijdens de tweede helft van de maand Sha’baan?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Aboe Horayrah heeft overgeleverd dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا".

رواه أبو داود الترمذي إبن ماجة ، وصححه الألباني.

“Als (de maand) Sha’baan op de helft zit, vast dan niet”¹.

In een andere overlevering vertelde Aboe Horayrah radhiya Allaahoe ‘anhoe dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ".

رواه البخاري ومسلم.

Niemand van jullie zal één of twee dagen vóór de maand Ramadhaan vasten, behalve als die persoon gewoonlijk ook op die dagen vast.²

In deze twee Ahaadieth verbiedt de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam om te vasten na de eerste helft van de maand Sha’baan.

Er zijn echter andere Ahaadieth waarin is overgeleverd dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het merendeel van de maand Sha’baan vastte, ook tijdens de tweede helft dus. Hoe zit dat?

‘Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa zei:

"كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلاً".

رواه مسلم.

De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam vastte zoveel dat wij dachten dat hij er niet meer mee zou ophouden en hij onderbrak het (vasten) totdat wij dachten dat hij nooit meer zou vasten. En ik zag hem nooit zoveel vasten als in Sha’baan. Hij vastte de hele maand Sha’baan, hij vastte bijna de hele maand Sha’baan, op enkele dagen na”³.

Hier lijkt het alsof deze Ahaadieth tegenstrijdig zijn met elkaar, maar zo is het niet.

Dit wordt verduidelijkt door Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah in zijn antwoord op de volgende vraag:

"In Sahieh El- Djaami’ bevindt zich een Hadieth waarin de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het vasten tijdens de tweede helft van Sha’baan verbiedt. En in een andere Hadieth zegt ‘Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa dat de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam bijna de hele maand Sha’baan vastte.
Hoe kunnen wij deze twee Hadieth combineren?"

De Sheych rahimahoe Allaah antwoordde:

“Bismi Allaahi Ar-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam vastte de maand Sha’aban in zijn geheel of misschien vastte hij de maand Sha’baan op een paar dagen na, zoals dit overgeleverd is door ‘Aisha en Oemm Salamah (radhiya Allaahoe ‘anhoemaa).
De andere Hadieth waarin de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het verbiedt om te vasten in de tweede helft van Sha’baan, is authentiek zoals dat vermeld is door de broeder en geleerde Sheych Mohammed Naasir Ad-Adien El-Albaanie. Dit betekent dat het verboden is om pas te beginnen met vasten wanneer de maand Sha’baan al op de helft is. Maar degene die het merendeel of de hele maand Sha’baan heeft gevast, deze heeft volgens de Soennah gehandeld”⁴.

En Allaah is Degene Die het succes schenkt.

  1. Overgeleverd door Abie Daawoed, At-Tirmidhie en Ibn Maajah. Authentiek bevonden door El-Albaanie.
  2. Overgeleverd door El Boekhaarie en Moeslim.
  3. Overgeleverd door Moeslim.
  4. Majmooe’ Fataawa van Sheych Ibn Baaz 15/385.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren