Terug naar vragen & antwoorden

Is het toegestaan om gipsafdruk te maken van de voet of hand van een baby?

Voor als decoratie en ook als herinnering wordt er weleens een gipsafdruk gemaakt van de voet of hand van een baby. Is dit toegestaan? Er zijn ook 3d afdrukken, hoe zit het met dat soort afdrukken?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand misleid worden en wie Allaah laat dwalen kan door niemand geleidt  worden. En ik getuig dat er geen Godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Gipsafdrukken hebben wij normaal gesproken niet nodig.

Maar wanneer daar behoeft aan is, zoals wanneer er een les wordt verzorgd in het vak biologie bv, dan mag zo’n afdruk gemaakt worden.

De volgende vraag is aan de geleerden van de Soennah gevraagd:

“Mag een menselijk lichaam afgebeeld worden, teneinde dit te bestuderen”?

Antwoord:

“Nee, dat is niet toegestaan. Maar wanneer dit noodzakelijk is, bv voor onderwijsdoeleinden, dan moet het lichaam in delen vertoond worden. Bijvoorbeeld een hand, een voet… etc.. en andere lichaamsdeel afbeelden, dat is toegestaan”.

Deze mening hebben veel andere geleerden van de Soennah toegedaan, waaronder Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien rahimahoeAllaah.

En bij Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren