Terug naar vragen & antwoorden

Een zoon uit een eerder huwelijk is voor alle vrouwen van zijn vader een Mahram

Hoe moet een vrouw omgaan met een zoon (16 jaar oud) van haar man uit een eerder huwelijk?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Zoals bekend is in de Islam, trouwt een man met meerdere vrouwen, hetzij tegelijkertijd (max. 4) hetzij verspreid door scheiding en overlijden.

In de tijd van onwetendheid¹, trouwden de zonen met de vrouwen van hun vaders, en andersom. Toen de Profeet Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam werd gezonden, is hier een einde aan gemaakt. Alle vrouwen van een man, ook wanneer het 4 zijn, zijn Mahaarim voor alle kinderen van deze man, uit de huidige -en eerdere huwelijken. Allaah de Verhevene zegt:

{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}
سورة النساء 22

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{En huw niet de vrouwen die jullie vaders eerder hebben gehuwd, met uitzondering van wat zich in het verleden heeft voortgedaan. Voorwaar het was zeker een verdorvenheid, een ondeugd en een slechte weg}².

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. In de tijd van onwetendheid (vóór de Islaam)
  2. Soerat An-Nisaa-e 22, (Qor-aan 4:22).
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren