Terug naar vragen & antwoorden

Ik heb een huis gekocht via de bank, wat nu?

Jaren geleden heb ik een huis gekocht via de bank, in veronderstelling dat het toegestaan is. Nu heb ik er spijt van en wil het goed maken. Wat moet ik doen?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Het is niet toegestaan om een huis of iets anders te kopen door middel van de Ribaa (woekerrente). Dit vanwege de algemeenheid van de bewijzen die de Ribaa verbiedt en dat degene die het consumeert en degene die het betaalt, vervloekt zijn. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.
Zie meer op: https://www.assidq.nl/artikelen/huis-kopen-via-de-bank

Wat als iemand uit onwetendheid of bewust een op Ribaa gebaseerde aankoop doet en er achteraf spijt van krijgt? Hierop geeft Sheych Soulaimane Ar-Rohailie antwoord:

Een man vroeg aan Sheych Soulaimane Ar-Rohailie dat hij een huis heeft gekocht middels Ribaa en nu wil hij Tawbah verrichten, wat moet hij doen? De Sheych antwoordde:

“Wie een contract tekent dat vaststaat, wordt niet gevraagd om het contract te ontbinden of te laten. Hij wordt ook niet gevraagd wat hieruit is geresulteerd te laten. Iemand die sommige Fataawaa heeft gehoord in bepaalde landen dat het omgaan met de banken die met Ribaa werken, zowel geld bij hun sparen tegen Ribaa winst of een lening met hun aangaan met Ribaa, is toegestaan terwijl hij onwetend is, verkeert in een extra onwetendheid. Degenen die Fataawaa nemen van de Sheych’s van de kanalen (sociale media). Deze zijn niet bekend met de (ware) kennis. Deze nemen kennis niet van de teksten (de bron). Hun Fataawaa zijn gebaseerd op wat zij zelf vinden en niet op de teksten (uit de Qor-aan en de Soennah). Deze mensen hoeven niet wat zij aangegaan zijn van de hand doen.

Maar als het mogelijk is om wat zij nog steeds aan transacties hebben waarin Ribaa zit, moeten zij van de hand doen (daarmee ophouden). Dat wil zeggen: als ik een huis heb gekocht met Ribaa - ik zoek toevlucht bij Allaah, en moge Allaah mij en jullie daarvoor beschermen – terwijl ik onwetend ben. Na afloop van de afbetaling (van het huis), kwam ik er achter dat dit Haraam was. In dit geval treft mij geen blaam. Het huis is nu van mij.

Maar als ik er achter kwam dat de transactie Haraam was, terwijl ik nog steeds met het afbetalen bezig was. In dit geval als het mogelijk was om van de Ribaa af te komen, doordat ik naar de bank ga en tegen hen zeg: ik geef jullie de resterende som in één keer en jullie hoeven de rente niet in rekening te brengen (de resterende som zonder rente afbetalen) dan is het goed. Maar meestal accepteren zij dat niet. In dit geval volstaat hem om spijt te hebben van wat hij gedaan heeft en de intentie te hebben om het niet meer te doen (Tawbah verrichten). Het huis is nu van hem, ook in het geval als het om een auto gaat. Het is niet verplicht het van de hand te doen.

Maar dit is geen reden om het in zijn hoofd te halen om te denken dat zolang dat de Sheych’s mij een Fatwaa hebben gegeven over wat ik heb gekocht met de Ribaa in het verleden, ik nu een dure auto ga aanschaffen ook met Ribaa en daarna ga ik Tawbah verrichten, zodat de auto Halaal wordt voor mij. Dit kan niet…”.
Einde citaat.

Zie bron voor het audio fragment van Sheych Ar-Rohailie. Samenvattend:

  1. Voor diegene die een huis via de bank heeft gekocht, het inmiddels helemaal heeft afbetaald èn de hele tijd niet wist dat dit niet mocht, is er geen probleem.
  2. Voor diegene die een huis via de bank heeft gekocht, nog niet heeft afbetaald en er achter komt dat het niet mag. Hij moet proberen om ervan af te komen door het in één keer zonder rente af te betalen. Als dit niet lukt, moet hij Tawbah verrichten en hij hoeft er geen afstand van te doen.
  3. Voor diegene die deze kennis heeft, dus niet onwetend is, hij kan absoluut niet alsnog zo'n soort lening afsluiten en Tawbah verrichten.
  4. Bovenstaand geldt vanzelfsprekend niet alleen voor huizen/woningen maar voor alle soorten producten waar een lening afgesloten moet worden waarbij met Ribaa wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld een auto.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren