Terug naar vragen & antwoorden

Wanneer een man hertrouwt, is zijn zoon dan een Mahram voor zijn (tweede) vrouw?

Hoe dient een vrouw om te gaan met de zoon (16 jaar oud) van haar man uit een eerder huwelijk?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Zoals bekend is in de Islaam, kan een man met meerdere vrouwen huwen, hetzij afzonderlijk van elkaar (scheiding, overlijden) hetzij tegelijkertijd.

In de tijd van onwetendheid, trouwden de zonen met de vrouwen van hun vaders en andersom. Na de komst van de Profeet Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam is hier een einde aangemaakt. Alle vrouwen van een man, ook wanneer het er vier zijn, zijn Mahaarim voor alle kinderen van deze man, uit de huidige en eerdere huwelijken.
In het volgende vers zegt Allaah:

{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}

سورة النساء 22

(De interpretatie van de betekenis van het vers):
{En huw niet de vrouwen die jullie vaders eerder hebben gehuwd, met uitzondering van wat zich in het verleden¹ heeft voortgedaan. Voorwaar het was zeker een verdorvenheid, een ondeugd en een slechte weg}.
Soerat An-Nisaa-e 22

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. In de tijd van onwetendheid (vóór de Islaam)

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren