Terug naar vragen & antwoorden

Op blote voeten lopen

Is op blote voeten lopen van de Soennah?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Het is van de Soennah om van tijd tot tijd op blote voeten te lopen.
Abdoe Allaah Ibn Boraydah zei dat een man onder de Sahaabah naar Fodhaalah Ibn Oebayd is gegaan terwijl hij in Egypte was.
Hij zei tegen hem:

"إني لم آتِك زائرًا وإنما أتيتُك لحديثٍ بلغَني عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، رجوتُ أن يكون عندك منه علمٌ ، فرآه شَعِثًا".
فقال: "ما لي أراك شَعِثًا وأنت أميرُ البلدِ؟.
قال: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان ينهانا عن كثيرٍ من الإِرْفاهِ.
ورآه حافيًا؟"
فقال: "ما لي أراك حافيًا ؟"
قال: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرنا أن نَحتفِيَ أحيانًا".
رواه أحمد ، ابن ماجة وأبو داود ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود وفي السلسلة الصحيحة.


Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Ik ben bij jou niet zomaar op bezoek, maar jij en ik hebben samen een Hadieth van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam gehoord en ik ben naar je gekomen om hiervan (meer) kennis te nemen”.
Hij zei: “Welke is die (Hadieth)?”
Hij vertelde hem die en die (Hadieth).

Hij zei: “Waarom zie je er onverzorgd uit terwijl jij de Amir (de leider) van het land bent?”
Hij zei: “De Boodschapper Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam verbood ons om veel welvaart te vergaren”.

Hij zei: “Waarom zie ik je op blote voeten lopen?”

Hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam, beval ons om af en toe op blote voeten te lopen”.
Overgeleverd door Ahmed, Ibn Maajah en Aboe Daawoed.
Authentiek bevonden door El Albaanie in Sahieh Aboe Daawoed en in As-Sahiehah.

Ibn El-Athier zei:
"De bedoelde welvaart (hier) is dat men zich teveel verzorgt (zich teveel parfumeert) en veel gebruik maakt van genietingen”.
Bron: An-Nihaayah 2/247.

Sheych Ibn Oethaimien zei:
“Het dragen van schoenen is van de Soennah, en op blote voeten lopen is ook van de Soennah. Daarom heeft de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam ons verboden om te veel van de welvaart te vergaren. Hij heeft (ons) opgedragen om af en toe op blote voeten te lopen.
Dat men schoenen aantrekt, daar is niets mis mee, maar hij moet af en toe op blote voeten lopen.
Zodat hij deze Soennah, die door sommige mensen bekritiseerd wordt, aantoont.
Wanneer men een persoon op blote voeten ziet lopen en men zich afvraagt wat dit is, dan behoort dit tot onwetendheid en dit is niet correct.
De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam verbood om teveel welvaart te vergaren en droeg op om van tijd tot tijd op blote voeten te lopen.”
Einde citaat.

Uit Sharh Raiyaadh As-Saalihien 6/387.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

 

 

 

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren