Terug naar vragen & antwoorden

Eerst inhalen van de niet gevaste dagen of de 6 dagen van Shawwal vasten?

Vanwege menstruatie periode, kon ik een aantal dagen van Ramadan niet vasten. Moet ik die dagen eerst inhalen of de 6 dagen van Shawal vasten?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Aan Sheych Ibn Oethaimien is deze vraag ook gesteld. Hij antwoordde als volgt:
“De Profeet salla Allaahoe 'aleihi wasallam heeft gezegd:

"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

رواه مسلم.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:
“Degene die (de maand) Ramadhaan heeft gevast en deze opvolgt met zes dagen van (de maand) Shawwaal (vast), het is alsof hij Ad-Dahr¹ heeft gevast.”²

Sheych vervolgt:
“En wie nog dagen van de maand Ramadhaan moet inhalen, heeft de maand Ramadhaan (nog) niet gevast. Hierdoor zal zij de beloning van het vasten van de zes dagen van Shawwaal niet ontvangen, totdat zij de hele maand Ramadhaan heeft gevast”³.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

  1. Ad-Dahr is een hele jaar. Imam An-Nawawie zei: “Onze vrienden zeiden: het is beter dat deze dagen achtereen gevast worden na de dag van El-Fitr (de dag van El-‘Ied). En wanneer iemand dit verspreidt of uitstelt tot de laatste dagen van de maand, dan krijgt men de beloning van het doen ‘opvolgen (van de maand Ramadhaan) met zes dagen (van de maand Shawwaal)’.”
    Hij vervolgt: “De geleerden zeiden: het is alsof hij het hele jaar heeft gevast: omdat iedere Hasanah (een goede daad) met tien Hasanaat (tien goede daden) wordt beloond. Dan wordt Ramadhaan met de beloning van tien maanden beloond en de zes dagen met twee maanden beloond”. Sharh Moeslim door Imam An-Nawawie.
  2. Overgeleverd door Moeslim in zijn Sahieh, op gezag van Abie Ayyoub El Ansaarie radhiya Allaahoe ‘anhoe.
  3. Majmooe' El-Fataawa 20/19.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren