Terug naar vragen & antwoorden

Het kussen van de hand van een goede man

Is het toegestaan om iemand zijn hand te kussen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Het is toegestaan om de hand van oudere mensen te kussen. In alle gevallen moet dit uit respect en waardering en niet uit vernedering en onderwerping gebeuren.

Imam An-Nawawie rahimahoe Allaah heeft in zijn boek Riyaad As-Saalihin het hoofdstuk vermeld:

‘Het is Moestahabb (sterk aanbevolen) om bij een ontmoeting de hand te schudden en de hand van een goede man te kussen’.

Sheych Mohammed Ibn Saalih El ‘Oethaimien rahimahoeAllaah heeft gezegd:

“Het kussen van de hand van degenen die respect verdienen, zoals de vader, de oudere mens, de leraar: hier is niets mis mee, tenzij er angst bestaat dat dit slecht uitpakt: dat degene wiens hand wordt gekust zichzelf gaat bewonderen (zich arrogant, egoïstisch gaat voelen). En dat deze persoon zich een hoog status gaat toe-eigenen; in dit geval wordt het vanwege dit kwaad (voor deze reden) verboden”. Einde citaat.

Liqaa-e El Baab El-Maftoeh, (177/30).

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren