Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving omtrent het gebruik van voorbehoedsmiddelen

Een zuster zei dat zij getrouwd is en heeft 3 kinderen wal hamdoe lilllaah. Zij zei dat zij lichamelijk zwak is en wanneer zij zwanger wordt, wordt zij hartstikke ziek. En wanneer zij bevalt wordt zij bewusteloos. Zij vraagt of zij voorbehoedsmiddelen mag gebruiken om zwangerschap te beletten?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leidingvolgen.

Sheych Mohammed Ibn Saalih El-Oethaimien rahimahoeAllaah antwoordde:

Voorbehoedsmiddelen (de pil) volgens datgeen aan ons is verteld zin schadekijk voor de baarmoeder, en kan er ontsteking veroorzaken. Maar de voorbehoedsmiddelen zijn oorspronkelijk toegestaan, omdat de Sahaabah radhiya Allaahoe anhoem deden dat in de tijd van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, door hun vrouwen te vermijden en zij werden dat niet verboden. Maar meer kinderen baren is toegestaan en gewenst.

Alleen vanwege de schade waarnaar de vrouw verwees, zeggen wij dat het geen probleem is om de pil te gebruiken, mits dat haar man ook daarmee instemt. En wanneer haar gezondheidstoestand weer verbeterd is, en zij zich beter voelt, kan zij weer hiermee (de pil) ophouden.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=OvHol2KOQDE

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren