Terug naar artikelen

Uitdelen van folders die ook reclame voor alcohol inhouden

Ik ben een jongen van 15 die wijkfolders bezorgt. Tussen de folders liggen ook alcohol reclames tussen. Mijn vraag is of het toegestaan is om het dan nog te bezorgen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa heeft verboden om zondes te begaan en anderen daarin te ondersteunen. Allaah Ta’aalaa zei:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

سورة المائدة 2.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{En ondersteun elkaar in rechtschapenheid en vroomheid, en steun elkaar niet in zonde en overtreding}.¹

Abdoellaah Ibn ‘Omar radhiya Allaahoe ‘anhoema zei dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"لعن اللهُ الخمرَ ، وشارِبَها ، وساقِيَها ، وبائِعَها ، و مُبْتَاعَهَا ، وعاصرَهَا ، ومُعْتَصِرَها ، وحامِلَها ، و المحمولَةَ إليهِ ، وآكِلَ ثَمَنِها".

أخرجه أبو داود ، وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 1529 وفي صحيح الجامع ، حديث رقم 5091.

“Allaah heeft de wijn vervloekt, degene die de wijn drinkt, degene die het serveert, de verkoper ervan, de koper ervan, degene die het fabriceert, degene voor wie deze is gefabriceerd, degene die het draagt (bezorgt), degene voor wie het wordt bezorgd en de nuttiger van het verkoopbedrag ervan”.²

De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft dus niet alleen de drinker van de wijn vervloekt, maar ook degene die daar aan helpt.

En alcoholische wijnreclame folders bezorgen valt zonder twijfel hieronder.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Soerat El-Maa-idah 2.
  2. Overgeleverd door Aboe Daawoed en authentiek bevonden door El-Albaanie in Irwaa-e El-Ghaliel nr. 1529 en in Sahieh El Djaami’ nr. 5091.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren