De vrijwillige gebeden en het Witr gebed, bij samenvoeging van de Maghrib en de Ishaa gebeden?

Wanneer bid ik de vrijwillige gebeden en het Witr gebed, als ik de Maghrib en de Ishaa gebeden samenvoeg?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De volgende vraag is aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah gesteld:

“We hebben het Maghrib en het 'Isha gebed samengevoegd (gebeden) in de moskee vanwege regen en kou. De vraag is: wanneer bidden wij de Rawaatib¹ gebeden als wij de gebeden (Maghrib en ‘Ishaa) samenvoegen?

En wanneer moeten wij het Witr gebed bidden? Op dezelfde tijd of moeten wij deze uitstellen?”

Antwoord:

“Als u het Ishaa gebed vervroegd met het Maghrib gebed bidt, bidt u dan de Soennah van het Maghrib gebed en de Soennah van het ‘Ishaa gebed hierna (na het ‘Ishaa gebed). Daarna bidt u het Witr gebed. Ook al is dat in de tijd van het Maghrib gebed. Wanneer het Ishaa gebed vervroegd wordt gebeden met het Maghrib gebed, is het ook de tijd voor de Soennah van het Ishaa gebed en het Witr gebed aangebroken. Dit geldt ook voor Dhohr en het Asr gebed wanneer deze (vervroegd) samengevoegd worden, vanwege regen of ziekte. U bidt dan de Soennah van het Dhohr gebed (4 Raka’aat vóór Dhohr), u bidt het Dhohr –en het Asr gebed en hiermee vervalt de Soennah die je na het Dhohr gebed bidt.

Omdat hierna (na het Asr gebed) het een tijd is waar het niet toegestaan is om vrijwillige gebeden te verrichten.

Als u het Dhohr gebed met het Asr gebed samenvoegt, dan vervalt (ook) de (2 Rak’aat) Soennah die u na het Dhohr gebed bidt. Omdat u dan het Asr gebed aan het Dhohr gebed voegt, voordat u de Soennah van het Dhohr gebed bidt. In dit geval vervallen deze 2 Rak’aat die u na het Dhohr gebed bidt. Dit betreft dan de samenvoeging (van de 2 gebeden) in geval van ziekte, regen…etc.

Terwijl het Maghrib –en het Isha gebed plaats vinden in een tijd waar het wel toegestaan is om vrijwillige gebeden te bidden. Wanneer u het Ishaa gebed hebt gebeden, bidt u de 2 Raka’aat van het Maghrib gebed, daarna de 2 Raka’aat van het Ishaa gebed. En als u het Witr gebed wilt bidden, dan kan het ook.

Als u het Witr gebed wilt uitstellen tot middernacht of tot het einde van de nacht, dan kan het allemaal, lof aan Allaah”.

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=25463

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER