Terug naar vragen & antwoorden

De regelgeving omtrent het doden van zieke dieren

Ik heb een oude poes die een onbehandelbare tumor in z’n muiltje heeft, mag ik hem laten euthanaseren? Zo niet, is pijnstilling met morfine toegestaan?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Het doden (het laten inslapen) van een dier dat aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, om het beest zo van de pijn te verlossen, is toegestaan.

Aan Sheych Mohammed Ibn Saalih El-‘Oethaimien rahimahoe Allaah is de volgende vraag gesteld:

“Als ik een zieke Shaat (een schaap, geit …etc.) heb, die ziek is en die ik niet van plan ben (het vlees) te zullen eten na het slachten. Is het beter om dit (het dier) te slachten (om haar van de pijn te verlossen) of het uit zichzelf te laten sterven?”

Hij antwoordde:
“Er moet worden gekeken of haar ziekte lang zal duren, wat naar veel uitgaven kan leiden. Omdat je dan verplicht bent het dier te verzorgen.

In dit geval mag je het dier ombrengen om je geld te beschermen. Omdat het verspillen van geld verboden is. Haar doden is geen probleem, met name wanneer het (dier) lijdt.

Omdat de geleerden hebben gezegd dat je in dit geval het dier mag doden om het van de pijn te verlossen. Dit, wanneer het dier je eigendom is.

Maar wanneer je niet verantwoordelijk bent voor dit dier, zoals wanneer je het dier op straat treft en je niet weet van wie het is en dat het ook ziek is en lijdt, dan moet je er goed mee omgaan (het dier verzorgen), maar dit is (voor jou) niet verplicht”.

Bron: Liqaa El-Baab el-Maftoeh 125.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren