Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving van iemand die niet kan vasten door ziekte

Ik kan niet vasten door ziekte, wat zou ik moeten doen?

Bismi Allaahi Ar-Rahmaani Ar-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle of komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Allereerst moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa u zo snel mogelijk genezen.
Als u door een betrouwbare arts bent onderzocht en u geadviseerd heeft om niet te vasten vanwege de vermelde gezondheidsgebreken, dan moet u zijn advies accepteren en volgen.

Bent u van mening dat u wel kunt vasten, dan kunt u proberen te vasten zonder de frequentie van eventuele medicatie in gevaar hoeven te brengen. U kunt bijvoorbeeld uw medicijnen ‘s nachts innemen (hetzij op verschillende momenten in de nacht) in plaats van overdag.

Denkt u dat dit een gevaar kan opleveren voor uw gezondheid, dan moet u het advies van de arts volgen.

Allaah wil het gemakkelijk voor ons maken. Toen Allaah de vastenmaand verplicht had gesteld voor Zijn dienaren, heeft Hij sommige groepen in overeenkomstige situaties waarin zij verkeerden, ontheven van het vasten.

In sommige gevallen gold een tijdelijke ontheffing, maar in andere situaties is de ontheffing blijvend.

1-Tijdelijke ontheffing:

Wanneer een moslim/moslima ziek is, dan is hij/zij van het vasten ontheven, daar hij/zij deze aanbidding met moeite, of zelfs helemaal niet kan volbrengen. Wanneer hij/zij weer genezen is, dan kunnen de niet gevaste dagen weer ingehaald worden.

Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt:

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. سورة البقرة 185.

 Interpretatie van de betekenis van het vers:

{Degene die ziek of op reis is, dient hetzelfde aantal dagen op andere dagen (het vasten in te halen) Allaah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie}.
Soerat El-Baqarah 185 (Qor-aan2:185).

2-Blijvende ontheffing:

Wanneer het een chronische ziekte betreft en er geen genezing van de ziekte wordt verwacht, dan kan men gewoon eten en voor de niet gevaste dagen een Fidyah afdragen.

Wat is een Fidyah?
Een Fidyah is een vervangend plicht die de mensen die aan chronische ziektes lijden, afdragen in de vorm van voedsel. Zij moeten voor elke niet gevaste dag een arme voeden.

Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa zegt:

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. سورة البقرة 184.

Interpretatie van de betekenis van het vers:

{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en niet in staat zijn) rust de plicht van een Fidyah, het voeden van een behoeftige}.
Soerat El-Baqarah 184 (Qor-aan 2:184).

Deze Fidyah wordt achteraf uitgegeven. Dat kan per dag (na afloop), voor een reeks aantal dagen, maar ook aan het einde van de maand voor heel de maand uitgegeven worden.

Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe kon niet vasten vanwege zijn hoge leeftijd. Hij heeft aan het einde van de maand Ramadhaan een grote bord gevuld met Tharied (een voedsel van die tijd) en heeft 30 behoeftigen hiervoor uitgenodigd.
Deze Athar is overgeleverd door Addara Qotnie en authentiek bevonden door El-Albaanie.

Dit is ook de mening van Sheych El-Islaam Ibn Taymiyah, Ash-Shanqietie, Ibn Baaz, Ibn ‘Oethaimien en het Permanent Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De waarde van de Fidyah:
Deze Fidyah heeft dezelfde regelgeving als Zakaat El-Fitr en mag niet in geld worden uitgegeven.
Deze kan men uitgeven in het soort voedsel dat wordt uitgegeven in Zakaat El-Fitr, zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en andere producten.

Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan men het in kant en klare voedsel uitgeven.
Zie bovenstaande Athar van Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe.

Men moet voor elke niet gevaste dag een halve Saa’ aan voedsel uitgeven.

Wat is een Saa’?
Een Saa’ is een maateenheid met een volume van ongeveer 3 liter en 280 ml. Hiermee stelde onze Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de Zakaat van droge landbouwproducten zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en andere producten vast. Omdat het hier om een volume gaat, verschilt het gewicht van de inhoud per product.
Volgens Sheych Ibn ‘Oethaimien, weegt de inhoud van een Saa’ ongeveer 2040 gram aan graan.

Een Saa’ kan minder wegen dan 2040 gram, wanneer de inhoud een licht product is, zoals dadels en rozijnen. Deze wegen minder dan graan of rijst.

Sheych Ibn Oethaimien rahimahoe Allaah:

https://youtu.be/oc4Hqff37kY

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren