Terug naar vragen & antwoorden

Maakt het roken de Wodhoo ongeldig?

Moet men zijn Wodhoo vernieuwen nadat hij een sigaretje heeft gerookt?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De volgende vraag is aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah gesteld:
Als een roker de Wodhoo verricht en de mensen gaat leiden in het gebed, is zijn Wodhoo dan geldig?

Hij antwoordde:
“Roken maakt de Wodhoo niet ongeldig. Het is wel Haraam (verboden) en moet verlaten worden.
Als iemand rookt en gaat bidden, wordt zijn gebed niet ongeldig gemaakt noch zijn Wodhoo.

De plant (van tabak) is een plant onder de bekende planten. Deze is wel Haraam, vanwege de schade wat wordt toegebracht (aan de gezondheid).

Daarom dient de gebruiker hiervoor op te passen, het te verlaten en zich tegen het kwade (gevolgen) te beschermen. Het is voor hem niet toegestaan om het te kopen, noch te gebruiken noch is het toegestaan om ermee te handelen. Sterker nog: degene die het gebruikt moet berouw tonen aan Allaah en de handel laten.

Allaah Soebhaanahoe wata’aalaa zegt:

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}. سورة المائدة 4.


(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Zij vragen jou: wat voor hen is toegestaan. Zeg: Toegestaan voor jullie is het goede}.
Soerat El-Maai-dah 4 (Qor-aan 7:157) (Qor-aan 5:4).

 Allaah staat ons alleen het goede toe, hetzij wat voedzaam is en wat baat (dingen die goed zijn).
Allaah zegt, beschrijvend de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam:

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}. سورةالأعراف 157.


{Hij staat hen toe de goede dingen en hij verbiedt hen de slechte dingen}.

Soerat El-A’raaf 157 (Qor-aan 7:157).

Er is dus geen twijfel dat roken en bedwelmende middelen behoren tot de slechte zaken. Alsook de bekende bedwelmende hasj: deze behoort tot de slechte zaken en dient daarom gelaten te worden.

Alsook de Qat, die bekend is in Jemen, behoort tot het slechte. Het laatste richt grote schade aan. Dit resulteert tot tijdverlies…”. Einde citaat.

Bron:
https://binbaz.org.sa/fatwas/8051/بيان-القول-في-انتقاض-الوضوء-بشرب-الدخان-مع-حكم-تعاطي-القات

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren