Terug naar vragen & antwoorden

De minimale leeftijd van een offer

Wat is de minimale leeftijd van een offer?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In denaam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige). Alle lof komt Allaah toe,vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wat is de minimale leeftijd van een offer?

De minimale leeftijd van een offer is verduidelijkt door de Profeet salla Allahoe aleihi wasallam in de volgende overlevering.

Djaabir Ibn Abdillaah radhiya Allaahoe anhoe verhaalt dat de Profeet salla Allahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
Slacht geen dier dat nog niet (minstens) een jaar oud is. Behalve wanneer het moeilijk voor jullie wordt, dan mogen jullie een Djadhaʿah (een lam van zes maanden oud) slachten”. Overgeleverd door Moeslim en anderen.

  • Dit geldt alleen voor een lam (schaap) dat minimaal zes maanden oud is.
  • Voor een geit/bok geldt wel de leeftijd van minimaal één jaar, zoals dat in de Hadieth staat.
  • Voor een rund* geldt de leeftijd van 2 jaar en ouder.
  • Voor een kameel* geldt de leeftijd van 5 jaar en ouder.

*=Wanneer er meerdere personen gezamenlijk een rund of een kameel slachten, moet het aantal niet meer dan 7 personen zijn.
Één persoon mag uiteraard wel een rund of een kameel namens hemzelf en zijn gezin slachten.

Voor het offerfeest van dit jaar zal er een probleem zijn. Namelijk dat de meeste lammetjes die in het voorjaar 2021 zijn geboren, nog geen 6 maanden oud zijn. En zodoende zijn deze ook niet geldig voor een offer ter gelegenheid van het offerfeest einde juli 2021.

De ooien zijn het meest vruchtbaar in het najaar. De draagtijd van een schaap ligt rond de 147 dagen (21 weken). Daarom worden de meeste lammetjes in het voorjaar geboren (tussen januari en april).

De meeste lammetjes van zes maanden en ouder, zijn geboren in het najaar 2020.
Twijfelt u of het lammetje minstens 6 maanden oud is?
Raadpleeg dan de website om te controleren of dit daadwerkelijk het geval is.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/app-ir-dieren

Moge Allaah Soebhaanahoe wa Ta’aalaa de moslims de juiste kennis schenken en hun offers accepteren, aamien.  

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren