Terug naar vragen & antwoorden

Offeren uit naam van overleden personen

Is het toegestaan om te offeren uit naam van overleden personen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper vanAllaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Ineen lezing zei Sheych Mohammed Ibn Saalih El ‘Oethaimien rahimahoe Allaah:
“De oorsprong van een offer brengen is toegestaan uit naam voor de levenden.Dit is de gewoonte van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam en zijn Sahaabah. Zo brachten zij de offers namens hunzelf en hun gezinnen. Wat sommige mensen denken dat offers uitgebracht kunnen worden specifiek voor de doden, dit heeft geen oorsprong (in de religie).

En het offeren namens de doden bestaat uit drie soorten:

1-De eerste soort:
Dat men offert namens hemzelf en uit naam voor zijn familie, met de intentie om deze offer te brengen namens de levenden en de doden. Dit is toegestaan. De oorsprong hiervan is de uitgebrachte offers van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam namens hemzelf en uit naam voor zijn familie, waaronder degenen die al eerder zijn overleden¹.

2-De tweede soort:
Dat men offert uit naam voor de doden, conform hun Wasiya (hun testament).(Dit is verplicht op voorwaarde dat men daartoe in staat is). En de oorsprong hiervan zijn de Woorden van Allaah Ta’aalaa:

{فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَسَمِيعٌ عَلِيمٌ}. سورة البقرة 181.

(interpretatie van de betekenis van het vers):
{Degene die het (testament) verandert, na het gehoord te hebben, de zonde zal dan slechts rusten op degenen die het veranderen. Waarlijk Allaah is Alhorend en Alwetend}. Soerat El Baqarah 181.

3-Ten derde:
Specifiek uit naam van de doden offeren, onafhankelijk van de levenden. (Zoals iemand die uit naam van zijn vader of zijn moeder een offer brengt). Dit is toegestaan volgens de Foeqahaa (de jurisprudenten) van El Hanaabilah (Hanbalie wetsschool). Dit is in vergelijking met Sadaqah namens hen en dat de beloning hiervan zou hen bereiken.

Maar we zien niet dat de toewijzing van het offer aan een dode van de Soennah is.
Omdat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam geen offer heeft gebracht specifiek voor zijn doden.

Dat heeft hij ook niet gedaan voor zijn oom Hamza, die tot een van zijn meest geliefde naasten is, noch voor zijn kinderen die tijdens zijn leven zijn gestorven. Dat waren drie getrouwde dochters² en drie zonen³, (die op jonge leeftijd zijn gestorven). Maar ook niet namens zijn vrouw Khadija, een van zijn meest geliefde vrouwen. Noch is er overgeleverd dat een van zijn Sahaabah een offer heeft gebracht namens een van zijn dode familieleden.
Het is ook fout wat sommige mensen doen. Zij brengen namelijk een offer uit naam van een dode (persoon), eerste jaar na zijn dood. Ze geloven dat het niet toegestaan is om hun beloning met anderen te delen of zij offeren uit naam van hun doden, uit liefdadigheid, of op grond van hun testament. Maar zij brengen geen offer voor hunzelf en hun gezinnen.
Terwijl als zij weten dat wanneer iemand een offer brengt uit zijn eigen geld,voor zichzelf en zijn gezin, omvatte dit de levenden en de doden, dan zouden zij dit niet gedaan hebben (niet alleen uit naam van de doden slachten)”.

Bron: Risaala fie Ahkaam El Odh-hiya.

Beluister ook de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=78VdGxaq_-A

Samengevat, uit bovenstaande feiten is te concluderen dat:

 1. Men kan offeren voor zichzelf en uit naam van zijn familieleden, zowel de levenden als de doden. De doden hebben hier profijt omdat er namens de levenden is geofferd;
 2. Men kan een Wasiya (een testament) uitvoeren, wanneer de dode persoon daar om heeft gevraagd tijdens zijn leven;
 3. Specifiek een offer uitbrengen namens de doden (zonder testament) is niet toegestaan. Omdat niet is overgeleverd dat dit gedaan is door de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam of door zijn Sahaabah voor hun overleden familieleden”.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

 1. Sheych verwijst hiermee naar de leiding van de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam toen hij zijn offer bracht.
  Imam Moeslim heeft overgeleverd dat Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam, bij aanvang van het slachten zei:
  “Bismi Allaah, o Allaah, aanvaard (het) van Mohammed en van Aal Mohammed (de familie van Mohammed) en van de Oemmah van Mohammed”.
  Overgeleverd door Moeslim op gezag van Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa.
 2. De dochters van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam: Roqayaa, Oemm Kalthoem, Zainab en Fatima. De drie eerste zijn tijdens het leven van Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam overleden.
 3. De zonen van Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam: El-Qaasim, Abdoellaah en Ibrahim. Zij zijn allen overleden tijdens het leven van Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam, moge Allaah tevreden zijn met hen allen.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren