Terug naar vragen & antwoorden

Het inslikken van bloed bij een bijholteontsteking tijdens het vasten

Verbreekt het inslikken van bloed het vasten bij een bijholteontsteking (sinusitis), wanneer deze persoon moet vasten?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah,de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Betreffende het met opzet inslikken van het bloed tijdens het vasten: dit is niet toegestaan. Deze leidt namelijk tot het verbreken van het vasten, omdat het je eigen keuze is. Maar wanneer dat onbewust gebeurt treft het je geen blaam in shaa Allaahoe Ta’aalaa.

De volgende vraag is aan Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah gesteld:
“Een man lijdt aan sinusitis en hierdoor stroomt het bloed naar zijn keel en een deel komt uit zijn mond. Is zijn vasten geldig wanneer hij vast?”

Hij antwoordde:
“Als iemand uit zijn neus bloedt en een deel van het bloed naar zijn keel stroomt en een deel eruit komt, dan is zijn vasten hierdoor niet ongeldig. Dit omdat het bloed dat naar de keel gaat, niet zijn eigen keuze is. En het bloed dat naar buiten komt, zal hem niet benadelen.”¹

Op een andere vraag antwoordde Sheych rahimahoe Allaah het volgende:
“Wat is de regelgeving omtrent het bloed dat uit de neus, de mond of uit de rest van het lichaam van een vastende persoon komt?”

Hij antwoordde:
“Dat geeft hem geen schuld, omdat het onbedoeld is (niet zijn eigen keus is)”².

En Allaah de Verhevene weet het, het beste.

  1. Madjmoo’ El-Fataawaa (19/356).
  2. Madjmoo’ El-Fataawaa (19/254).
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren