Terug naar vragen & antwoorden

Scheiden tijdens zwangerschap

Mag een man van zijn vrouw scheiden terwijl zij zwanger is. En wat is haar ‘Iddah?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Wanneer een man van zijn zwangere vrouw scheidt, dan vindt de scheiding plaats, ook al is zij zwanger.

Haar ‘Iddah (wachtperiode om te mogen hertrouwen) kan het langste of juist het kortste van alle wachttijden zijn. Haar ‘Iddah loopt af wanneer zij van haar baby bevalt. Dat kan dezelfde dag nog, na 7 maanden of zelfs langer duren. Met andere woorden, haar ‘Iddah zal zolang duren als zij in verwachting is. Haar ex kan haar terugnemen zolang zij niet bevallen is. Dit is gebaseerd op de Woorden van Allaah de Verhevene:

{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ}. سورة الطلاق 4.

{En wat betreft degenen die zwanger zijn, hun termijn is totdat zij bevallen}. Soerat At-Talaaq 4.

De regelgeving van deze Aayah (de duur van de ‘Iddah) is algemeen en geldt zowel voor de gescheiden vrouw, als de vrouw waarvan de man is overleden.

Sheych Ibn baaz rahimahoeAllaah is de volgende vraag gesteld:

Allaah heeft gezegd:

{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ}. سورة الطلاق 4.

{En wat betreft degenen die zwanger zijn, hun termijn is totdat zij bevallen}. Soerat At-Talaaq 4.

Is dit vers alleen bedoeld voor de vrouw waarvan de man is overleden, of ook voor de gescheiden vrouw wanneer zij bevalt?
En heeft zij dan ook recht op onderhoud of is wat haar toekomt aan erfenis toereikend?

Hij antwoordde:
“De Aayah is algemeen, geldt zowel voor de vrouw wiens de man is overleden als voor de gescheiden vrouw. Maar ook voor de vrouw waarvan het huwelijk op gezag van de heersen (de overheid) met een legitieme rechtvaardiging ongeldig is gemaakt.

Dit is ook bewezen door de in de El-Boekhaarie en Moeslim overgeleverde Hadieth van Sabie’ah El Aslamia radhiya Allaahoe anhaa. Zij beviel kort na het overlijden van haar man. Zij vroeg de Profeet salla Allahoe aleihi wasallam wat zei moest doen?

Hij zei tegen haar dat haar ‘Iddah verlopen was na de bevalling. Hij gaf haar toestemming om te trouwen wanneer zij maar wilde.

Wat betreft het onderhoud van een zwangere vrouw waarvan de man is overleden, deze komt voor eigen rekening en niet voor de rekening van de erfgenamen, volgens de meest authentieke meningen van de geleerden.

Moge Allaah iedereen het begrip in Zijn religie schenken, en hen standvastig maken”.

En Allaah de Verhevene weet het, het beste!

https://binbaz.org.sa/fatwas/19441

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren