Terug naar vragen & antwoorden

Het vasten van de witte dagen

Wat zijn de witte dagen?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem
(In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).
Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leidingvolgen.

De witte dagen verwijzen naar de dertiende, veertiende en vijftiende dag van elke maanmaand. Zij worden witte dagen genoemd omdat de maan op deze drie nachten vol en duidelijk zichtbaar is aan de hemel. Daarom worden deze nachten ook maanverlichte nachten genoemd.

Aboe Dhar El-Ghifaarie zei dat de Boodschapper van Allaah, salla Allaahoe aleihi wasallam ons beval om drie dagen van elke maand te vasten: de dertiende, de veertiende en de vijftiende.

Overgeleverd door An-Nasaa-ie en Hasan bevonden door El-Albaanie Sahieh An-Nasaa-ie.

Voor december2020 beginnen de witte dagen op 28 december:

·        Maandag 13 Jomadal Oela 1442 = 28december 2020

·        Dinsdag 14 Jomadal Oela 1442 = 29december 2020

·        Woensdag 15 Jomadal Oela 1442 = 30december 2020

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah is de volgende vraag gesteld:
"Wat zijn de witte dagen? Moge Allaah u (met het goede) belonen?"

Hij antwoordde:
"De witte dagen zijn: de dertiende, veertiende en vijftiende (van de maand). Dit zijn de witte (dagen).Dat wil zeggen: de dagen wier de nacht wit is door de maan en wier de dag wit is door de zon. Het vasten hiervan is Moestahabb (aanbevolen), en als men andere (dagen) vast, is het ook goed. De Soennah is voor een moslim(man) om drie dagen per maand te vasten. Hetzelfde geldt voor demoslimvrouw. De Boodschapper salla Allaahoe aleihi wasallam raadde aan om driedagen per maand te vasten. Hij raadde een groep Sahaabah (metgezellen) aan om deze te vasten.
Men kan deze dagen in de eerste tien dagen, halverwege of in de laatste dagen (van de maand)vasten, dit is allemaal goed¹. En als hij deze tijdens de witte dagen vast, dan is het beter”.

Bron: https://binbaz.org.sa/fatwas/17129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6

 1. Sheych Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah verwijst hiermee naar de volgende overlevering:
  Op het gezag van Moe’aadhah El-Adawiyyah radhiya Allaahoe anhaa die zei dat zij Aisha radhiya Allaahoe anhaa vroeg: “Vastte de Boodschapper van Allaah elke maand drie dagen?”
  Zij zei ja.
  Ik zei: “Vanaf welke (dagen) van de maand vastte hij?”
  Ze zei: “Het maakte hem niet uit welke dagen van de maand hij vastte”.
  Overgeleverd door Moeslim.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren