De regelgeving voor iemand die de maand Ramadhaan niet heeft kunnen vasten tot de volgende Ramadhaan

Wat is de regelgeving voor iemand die de hele maand Ramadhaan niet heeft kunnen vasten tot de volgende Ramadhaan?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Aan Sheych Ibn Baaz rahimahoe Allaah is de volgende vraag gesteld:

“Ik heb een zus die meerdere jaren niet heeft kunnen vasten vanwege de menstruatieperioden. Zij is onwetend over de regelgeving hieromtrent en heeft van sommige vrouwen gehoord dat zij dit niet hoefde in te halen.

Wat moet zij doen?”

Antwoord:

“Zij moet Allaah om vergeving vragen en berouw tonen aan Hem.

Zij moet de niet gevaste dagen alsnog inhalen en daarnaast moet zij voor elke niet gevaste dag een arme voeden. Het voedsel wat zij aan een arme persoon moet geven moet gelijk staan aan 1,5 kg (per niet gevaste dag aan een persoon), conform wat de Sahaabah van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam deden. Dit moet zij doen en zij moet niet naar de onwetende vrouwen luisteren.

‘Aaisha radhiya Allaahoe ‘anhaa zei:

"كُنَّا - تَعْنِي مُدَّة الْحيض - نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ".

مُتَّفق عَلَيْهِ.

“Wij werden opgedragen om het vasten (van een menstruatieperiode) in te halen, en wij werden niet opgedragen om het gebed in te halen”¹.

Sheych Ibn Baaz vervolgt: “En als zij arm is en niet in staat is om armen te voeden, dan moet zij de niet gevaste dagen inhalen en berouw tonen aan Allaah.

Als zij niet meer weet wat het aantal dagen is dat zij niet heeft gevast, dan moet zij het aantal dagen inhalen dat zij denkt niet gevast te hebben.

Allaah de Verhevene zegt:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

سورة التغابن 16

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En vrees Allaah voor zover jullie daartoe in staat zijn}.

Soerat At-Taghaaboen 16

Dit is een deel van het antwoord op bovenstaande vraag.

Aan Sheych Ibn Oethaimien is de volgende vraag gesteld:

Een vrouw kon vanwege de bevalling de maand Ramadhaan niet vasten.

Zij heeft die maand steeds niet ingehaald. Het is al een tijdje geleden maar zij heeft deze nog niet kunnen inhalen. Wat is de regelgeving hierover?

Antwoord:

“Deze vrouw moet Tawbah tot Allaah verrichten voor wat zij heeft gedaan. Het is niet toegestaan voor een persoon om het inhalen van het vasten van Ramadhaan tot de volgende Ramadhaan uit te stellen, behalve met een legitieme excuus.

Zij moet dus Tawbah verrichten. Tevens moet zij proberen om het vasten alsnog in te halen.

Wanneer zij niet in staat is om te vasten en de oorzaak (hiervan) blijvend is, dan moet zij voor elke niet gevaste dag een arme voeden².

Maar wanneer de oorzaak tijdelijk is en zij verwacht dat deze (de oorzaak) zal verdwijnen, dan moet zij wachten totdat zij weer kan vasten”³.

Einde citaat.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER